Politiansatte trekker Justisdepartementet inn for Forliksrådet 

De sivilt ansatte i Øst politidistrikt har ikke fått svar på om de får etterbetalt lønn. Dermed havner saken i Forliksrådet. – Det må være pinlig at man ender der, mener Per Otto Kolsvik i PF Øst.

TYST: Hverken Justisdepartementet eller Øst politidistrikt har besvart kravet fra de ansatte i Øst politidistrikt.
Publisert

I midten av januar sendte Politiets Fellesforbund Øst (PF Øst) krav om etterbetaling av lønn og overtidsbetaling på vegne av en rekke sivilt ansatte til Øst politidistrikt.

Samtidig varslet fagforeningen at saken ville bli tatt videre til Forliksrådet dersom ikke kravet ble akseptert innen en gitt tidsfrist.

Nå viser det seg at Øst politidistrikt ikke har svart fagforeningen innen tidsfristen. Dermed trekkes Justisdepartementet inn for Forliksrådet av PF Øst. Departementet er klagemotparten ved rettslige skritt.

– Vi er skuffet over at arbeidsgiver ikke har svart. Det synes jeg både er leit og trist på vegne av medlemmene, sier nestleder Per Otto Kolsvik i PF Øst.

Kolsvik bistår medlemmene i denne saken.

48 krav

Politiforum har tidligere fortalt at enkelte krav kan bli på godt over 100.000 kroner. I første omgang er det sendt inn krav fra fem ansatte til Forliksrådet, og det er varslet at det vil fremmes ytterligere 43 tilsvarende krav. 

De ansatte jobber i passforvaltningen og på Felles straffesaksinntak (FSI).

Bakgrunnen for kravet er at de ansatte har arbeidet utover alminnelig arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser (AML) og hovedtariffavtalen i staten (HTA), ifølge kravet.

SKUFFET: - Vi er skuffet over at arbeidsgiver ikke har svart. Det synes jeg både er leit og trist på vegne av medlemmene, sier nestleder Per Otto Kolsvik i PF Øst.

For i motsetning til politiutdannende er ikke disse sivilt ansatte omfattet av særavtalen om arbeidstidsbestemmelser (ATB) i politietaten. Dermed er det arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen som gjelder. Her er det satt en grense på henholdsvis 37,5 arbeidstimer i uka.

Svarer ikke

Kolsvik mener det burde være unødvendig å sende saken inn til Forliksrådet, særlig når motparten er politiet. Samt at fagforeningen ved flere anledninger har forsøkt å få til en dialog med Øst politidistrikt i saken.

– Men vi får ikke svar. Det har vi heller ikke fått fra Justisdepartementet, hvilket vi hadde forventet. Jeg tenker at det er vanlig kutyme at man får en eller annen form for respons, om det så bare skulle være at man ba om mer tid. Så beklageligvis så ender vi opp med å sende saken inn til Forliksrådet. Det må være pinlig for politidistriktet at man ender der, mener han.

Allerede i november 2023 varslet PF Øst arbeidsgiver om at en rekke ansatte hadde jobbet etter ulovlige arbeidsplaner.

– Det har ikke vært noen dialog etter at vi satt oss ned med arbeidsgiver i desember i fjor, hvor vi har adressert spørsmål. Jeg er spent på hvordan Forliksrådet stiller seg til det, og hva som blir utfallet av dette, fortsetter Kolsvik.

Han legger til:

– Selv om saken er sendt til Forliksrådet så er døra til dialog fortsatt åpen og vi er positive hvis departementet ønsker å sette seg ned med tanke på om partene kan finne en utenomrettslig løsning. Men jeg føler at ballen ligger hos dem og det vil da være naturlig at de tar kontakt hvis de ønsker det, avslutter Kolsvik. 

Henviser til POD

Marianne Nordengen, senior kommunikasjonsrådgiver i Øst politidistrikt, sier at denne saken håndteres av Politidirektoratet (POD), og hun henviser derfor Politiforum dit for å få kommentarer til saken.

Det gjør også Justisdepartementet.

– Justis- og beredskapsdepartementet ba Politidirektoratet i brev 08.04.2024 om å følge opp denne saken på vegne av departementet, skriver pressevakt Magnus Buer i departementet i en e-post til Politiforum.

Seksjonssjef Frode Aarum i POD sier det er riktig at det er fremmet et erstatningskrav fra flere ansatte ved Øst politidistrikt med krav om etterbetaling. 

– I tillegg er det også levert et varsel om forliksklage på vegne av fem ansatte som er levert til Politidirektoratet og Justisdepartementet. Da saken reiser en del prinsipielle spørsmål er det ønskelig at dette avklares på overordnet nivå før Øst politidistrikt svarer på de øvrige kravene. Dette vil bidra til at alle kravene behandles likt, skriver han i en e-post til Politiforum.

Powered by Labrador CMS