Den nordiske motstandsbevegelsen i Sverige, under en tidligere demonstrasjon.

Da Kristiansand ble voldtatt med politiets tillatelse

– Som lokalpolitiker er det etter min mening bare en måte å opprette tilliten på: Det er å beklage.

Publisert

«Jeg opplever det som om byen ble voldtatt, de kommer utenfra og hærtar byen».

Slik ordla fungerende ordfører Jørgen Kristiansen fra Kristelig Folkeparti seg, da byens fremste politikere i forrige uke drøftet nazidemonstrasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen gjennomførte i Kristiansand i slutten av juli. Uttalelsen kom etter at politimester Kirsten Lindeberg og visepolitimester Arne Sundvoll hadde orientert formannskapet om sine vurderinger, og den måten politiet «løste» sine oppgaver i forbindelse med demonstrasjonen på.

Arbeiderpartiets rutinerte og erfarne lokalpolitiker, Trond Blattmann, var enda sterkere i sitt innlegg i formannskapet.

«Dette finner jeg meg faen ikke i. Dere har dritt på draget. Dere har gjort skam på byen. Jeg er lyn forbanna».

Blattmann minnet om at nazistene, som gikk gjennom paradegaten, forfekter de samme synspunkter som massedrapsmannen Anders Behring Breivik. Han skjøt og drepte Blattmanns sønn på Utøya.

Hallgeir Oftedal, lokalpolitiker.

Arbeiderpartiets gruppeleder, Mette Gundersen, ba politiets øverste ledelse gå i skammekroken og forbli der lenge.

Et nærmest enstemmig formannskap var nådeløs i sin hudfletting av den øverste ledelse i Agder politidistrikt. Bare den pensjonerte politistasjonssjefen, Odd Nordmo fra Høyre, ga uttrykk for forståelse for politiets handlemåte. Hans gruppeleder, Renate Hægeland, stod for den motsatte oppfatning.

Manglende ydmyket

Aldri før har lokalpolitikerne i Kristiansand reist en så massiv kritikk mot ledelsen i politidistriktet. Det som likevel er mest alvorlig, er at det mangler tegn til ydmykhet, bortsett fra at politimesteren lovet at noe slikt skal aldri skje igjen.

Hva var det som fikk politikerne i Kristiansand til å bruke så sterke ord, og være så voldsom i sin kritikk av toppledelsen i politiet?

Selv om politiledelsen i etterkant har beklaget at kommunens ledelse ikke ble varslet om demonstrasjonen, er det helt andre synspunkter politikerne forfekter.

Politiet mener at Den nordiske motstandsbevegelsen har rett til å ytre seg, og at det er juridisk dekning for å tillate demonstrasjoner, også fra nazistene. Men politiet hadde et handlingsrom.  En demonstrasjon kan gjennomføres på mange måter, uten å voldta byens sentrum.

Det politikerne i Kristiansand er opptatt av er måten Den nordiske motstandsbevegelsen fikk demonstrere på. Når politiledelsen sammenligner nazidemonstrasjonen i juli med hvilken som helst annen demonstrasjon, er det en svært vid tolking av ytringsfriheten. Demonstrasjonen fra nazistene åpner nemlig muligheten for at alle skal kunne demonstrere uansett budskap ved å marsjere gjennom paradegaten Markens gate.

Politiet kunne avgrenset demonstrasjonen til å gi en begrenset tillatelse til for eksempel å stå på avtalt sted for å dele ut sitt propagandamateriell.

Politikerne reagerer på at politiet ikke gjorde mer for å stoppe marsjen. Politimannskapene var i undertall, og det var betimelig at det ble stilt spørsmål om hvorfor ikke toppledelsen ba om hjelp, som var innen rekkevidde i god tid i forveien.

Og hadde det kommer til motdemonstrasjoner hadde situasjonen eskalert uten mulighet til å gripe inn.

Men politiet grep inn mot en passiv demonstrant som ble tatt til side og påsatt håndjern.

Forflytningen fra Fredrikstad til Kristiansand

Politikerne undrer seg også over at en så stor gruppe nynazister kunne bevege seg fra Fredrikstad til Kristiansand uten at PST eller andre i politiet oppdaget dette. For nazistenes ankomst til Kristiansand ble først kjent for politiet lørdag morgen klokka 07.

Men, de kom om natta til et forsamlingslokale like utenfor sentrum, angivelig for å ha «slektstreff», som det het da lokalet ble leid.

I formannskapet ble det etterlyst svar på hvorfor politiet ikke visste om ankomsten og oppholdsstedet. Noe skikkelig svar kom det ikke. Det ligger i kortene at her tror formannskapets flertall neppe på forklaringen om at ankomsten var ukjent for politiet.

Det er alvorlig at toppledelsen i Agder politidistrikt nå står fullstendig ribbet for anseelse og tillit hos de sentrale politikere i Kristiansand.

For, hvis ankomsten og oppholdsstedet var kjent, og politiet ikke aksjonerte og satte begrensninger i god tid i forkant, blir politiledelsen sittende i skammekroken veldig, veldig lenge.

Tryggheten for lokalbefolkningen ble berørt, ikke minst fordi en så stor gruppe nazister kunne oppholde seg i nærområdet uten politiets kunnskap.

Hvordan skal politikerne og lokalbefolkningen kunne stole på et opprustet PST, når 70 nazister forflyttet seg fra Fredrikstad til Kristiansand og unngikk politiets radar.

Forstå det den som kan.

Uten tillit

Det er alvorlig at toppledelsen i Agder politidistrikt nå står fullstendig ribbet for anseelse og tillit hos de sentrale politikere i Kristiansand. Det er ekstra ille for visepolitimesteren, som etter at halvt års fungeringstid, ifølge politikerne, ikke bare feilvurderte vernet om ytringsfriheten. Han sørget heller ikke for å stanse demonstrasjonen da han fungerte som politimester i ferietiden.

«Vi ble tatt på senga», sa visepolitimesteren da han ble presset til en smule selvkritikk på et debattmøte noen dager etter demonstrasjonen. Etter formannskapets møte er det flere politikere som lurer på om dette uttrykket bare brukes for å dekke over egne feilvurderinger. Trond Blattmanns innlegg i formannskapet levner ikke noen tvil om hva han og flere andre mener.

Debatten i bystyret, uka før formannskapets møte, viser også at det er sterke oppfatninger om politiets opptreden. Ordfører Harald Furre fra Høyre stilte seg undrende til politiet opptreden i en interpellasjonsdebatt. Han var ikke alene. «Sterkt kritikkverdig» var et uttrykk jeg selv brukte i bystyrets debatt, samtidig som jeg ba politiet tenke på en beklagelse.

Videopptak av starten på marsjen ga et inntrykk av et veikt forsøk på å stanse nazistene som ikke hadde noen form for effekt. Dette ble da også påpekt i bystyrets debatt.

Legge seg paddeflat

Som lokalpolitiker er det etter min mening bare en måte å opprette tilliten på: Det er å beklage. Legge seg paddeflat. Uforbeholdent og uten reservasjoner. Politikerne har gitt politiledelsen en mulighet til dette.

Kristiansand kommune kommer ikke under noen omstendigheter til å si ja til en slik tilsvarende demonstrasjon.

Det eneste politikerne er sikre på er at politiledelsen i Agder aldri mer tør å slippe nazistene inn i byens paradegate.  Nazidemonstrasjonen skapte utrygghet og frykt. Det skjedde med politiets tillatelse.

Den eneste trøst er at samarbeidet mellom Kristiansand kommune og Kristiansand politistasjon fortsatt er utmerket.

 

Politiforum gjør oppmerksom på at forfatteren av innlegget tidligere også har skrevet reportasjer og nyhetssaker for Politiforum.

Powered by Labrador CMS