Splitter nye BMW-er til levering. Disse er på plass i mange distrikter, og har bidratt til å senke snittalderen på bilparken noe.

Bilparken fornyes

Disse distriktene har de eldste og nyeste patruljebilene

Snittalderen på politiets biler har sunket de siste årene, men fortsatt er den gjennomsnittlige patruljebilen eldre enn seks år.

Publisert

I politiets ressursanalyse, gjør Politidirektoratet opp status for økonomien i politiet. Og det innebærer også en oversikt over alderen på politiets bilpark og hvilke distrikter som har de eldste bilene.

Politiet hadde ved nyttår 2372 kjøretøy.

  • Snittalderen for 1390 patruljebiler i politidistriktene er 6,1 år.
  • Snittalderen for 734 administrative biler i politidistriktene er 6,4 år.

Legger man til de 248 bilene som tilhører Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet, som har en betraktelig nyere bilpark, synker snittalderen for patruljebiler til 5,8 år og administrative biler til 6,3 år.

Politiet kjøpte nye biler for 154 millioner kroner i fjor, og brukte 128 millioner kroner på drift og vedlikehold av eksisterende biler. Etter en skikkelig dupp i nybilsalget i det dårlige budsjettåret 2016, er politiet tilbake på ca. samme antall kroner investert i biler som i årene før.

Du kan se statistikken for alle distrikter nederst i saken.

Eldst bilpark i Nordland

Da Politiforum selv summerte opp alderen på bilparken i politiet for tre og et halvt år siden, var snittalderen på alle typer kjøretøy som var registrert på ulike deler av politiet i kjøretøyregisteret var sju år. Siden den gang har altså politiet klart å redusere snittalderen.

I februar 2013, var det daværende Salten politidistrikt som hadde de klart eldste bilene. Kjøretøyparken var 12 år gammel. Fortsatt er det politiet i denne regionen som har den klart eldste bilparken. I nye Nordland politidistrikt er snittalderen på patruljebiler ni år. Bilparken er over to år eldre enn neste distrikt på lista, som er Møre og Romsdal politidistrikt.

Her er noen av eksemplene fra kjelleren i gamle Salten politidistrikt for noen år siden. Nå er situasjonen på bedringens vei, men disse bilene brukes fortsatt til transport av UEH-styrker.

«Nordland politidistrikt har i liten grad investert i nye patruljebiler. Høy gjennomsnittlig alder på patruljebiler i politidistriktene kan trolig også forklares med at vedlikeholdskostnaden på en gammel bil er lavere enn investeringskostnaden på en ny bil», heter det i Ressursanalysen fra Politidirektoratet. Med det mener de at distrikter med dårlig økonomi heller reparerer gamle biler for en lavere sum enn det vil koste dem å kjøpe en ny.

Verneombud Vegard Kristiansen i driftsenhet Salten i Nordland politidistrikt, sier imidlertid at bilparken er på fornyes i høyere takt en før og at lederne i distriktet gjør så godt de kan for å fornye den.

– Situasjonen er mer positiv enn før. Den nasjonale tildelinga fra politiet i fjor, gjorde at vi fikk noen nye biler. For eksempel fikk vi en BMW X5 til Bodø. Og distriktet velger å investere i biler i år. Det kjøpes fem eller seks nye til Nordland, forteller Kristiansen.

Samtidig sier han at bilene går lenger ute på lensmannskontorene. At de går 200.000-300.000 kilometer før det er aktuelt å skifte dem ut, er ikke uvanlig.

– Vi klarer oss høvelig i den daglige tjenesten sånn det er nå. Det jeg vil si er mest kritisk for oss, er å ha biler til å flytte utrykningsenhetene (UEH) ut i distriktet hvis noe skulle skje. Alle biler som ikke er i normal tjeneste er vrak. Ledelsen forsøker så godt den kan, men dårlig økonomi generelt gjør det vanskelig. Alternativet er at det koster stillinger. Når vi ser at man i år velger å kjøpe en del biler, så kan det gå utover antall ansatte, sier Kristiansen.

Troms med tilsynelatende løft

Troms politidistrikt har på sin side tilsynelatende levert et kraftig løft. For tre og et halvt år siden lå både Troms politidistrikt og Midtre Hålogland politidistrikt, som nå delvis er slått sammen med Troms, blant de fem distriktene som hadde eldst biler av alle de daværende 27 distriktene. 

Nå er imidlertid Troms politidistrikt det distriktet med tredje nyeste biler, etter Trøndelag og Sør-Vest. Børre Walquist, avdelingsdirektør for virksomhetsstyring i Troms, tror de gamle tallene ikke ytte distriktet rettferdighet. Biler som allerede var faset ut var telt med i datagrunnlaget, som dermed ga et bilde av en eldre bilpark enn det som var riktig. 

Men uansett: I fjor fikk Troms politidistrikt levert ni biler, sju gjennom planlagte innkjøp og to via sentral tildeling. 

– For vårt vedkommende tror jeg at planmessige anskaffelser gjennom fireårige anskaffelsesplaner har ført til en bevisst holdning til bilparkens størrelse, alder og kvalitet. I de årlige plan- og budsjettprosessene har vi forsøkt i finne en best mulig balanse mellom anskaffelser av kjøretøy og materiell, og andre prioriterte budsjettformål. Vi mener selv at vi over tid har klart å holde en brukbar standard på bilparken selv om vi i følge egne vurderinger har hatt og har fortsatt etterslep, skriver Børre Walquist i en e-post til Politiforum.

Og bilkjøpefesten fortsetter: I år kjøper Troms fem tjenestebiler og én administrativ bil. I fjor kjøpte de nevnte ni biler. I 2016 kjøpte distriktet 6 tjenestebiler.

Deler av Midtre Hålogaland politidistrikt ble slått sammen med Troms i 2016, og det tror Walquist bilparken har hatt godt av. Distriktet har prioritert å fase ut og erstatte de eldste bilene ved tjenestestedene i gamle Midtre Hålogaland, slik at standarden på bilene har blitt likere.

– Jeg kan ikke si at vi har igangsatt særskilte lokale tiltak for å få ned den gjennomsnittlige alderen på kjøretøyparken. Innretningen i anskaffelsesplanen har imidlertid bidratt til lavere gjennomsnittsalder på bilene i driftsenhetene i tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt, skriver Walquist.

Powered by Labrador CMS