Setter ned bevæpningsutvalg

Regjeringen setter ned utvalg som blant annet skal vurdere generell bevæpning, og se nærmere på nye elektrosjokkvåpen og skytevåpen.

Publisert Sist oppdatert

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) skal sette ned et maktmiddelutvalg, skriver Aftenposten. Utvalget skal blant annet se på om «endringer i politiets tilgang til maktmidler påvirker behovet for bevæpning».

Dette skal utvalget utrede

Ifølge Aftenposten skal regjeringens utvalg legge maktpyramiden til grunn i sitt arbeid og utrede følgende punkter:

 1. Kunnskapsgrunnlaget om politiets bruk av maktmidler skal oppdateres. Det skal også omhandle bruk av mildere midler i maktpyramiden. Utviklingen skal sees i sammenheng med erfaringer i bruk av skytevåpen og elektrosjokkvåpen.
 2. Utvalget skal vurdere politiets maktmiddelbruk, og beskrive alternative modeller for bruk av midler. Man skal vurdere hvordan de eventuelt påvirker forebyggende arbeid og politiets ti grunnprinsipper.
 3. Utvalget skal vurdere hvordan politiet bruker maktmidler overfor barn og sårbare grupper, men ikke i forbindelse med bistand i saker om barnevern.
 4. Utvalget skal vurdere om endringer i politiets tilgang til maktmidler påvirker behovet for bevæpning.
 5. Utvalget skal identifisere relevante problemstillinger knyttet til politiets rammer for maktmiddelbruk, herunder skytevåpen. Det gis handlingsrom til å bredde ut de problemstillinger som er av interesse.
 6. Utvalget skal se hen til maktmiddelbruk, bevæpningspraksis og erfaringer i andre land, herunder England.
 7. Utvalget skal klargjøre de økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag.

– Det er en tilbakevendende debatt i samfunnet om hvilke maktmidler politiet har tilgang på og hvordan det brukes. Jeg ser behovet for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget på det området, sier Mehl.

Ser maktpyramiden i sammenheng

Utvalget skal komme med anbefalinger om ulike modeller for ulike nivåer av maktbruk i politiet.

– Jeg mener det er viktig å se hele maktpyramiden i sammenheng, sier Mehl til Aftenposten.

Generell bevæpning av politiet vil være blant tingene som skal vurderes. Utvalget vil også se nærmere på nye elektrosjokkvåpen, skytevåpen og måten politiets maktpyramide fungerer på.

I dag har politiet såkalt fremskutt lagring, hvor politiet ikke bærer våpen på fast basis, men har våpnene nedlåst i bilen.

Fire politiansatte i utvalget

Utvalget skal ledes av professor Pål Arild Lagestad fra Nord universitet. I tillegg består utvalget av:

 • Heidi Kløkstad, politimester i Nordland politidistrikt
 • Merete Løkkebakken, avsnittsleder i Oslo politidistrikt
 • Kjetil Lussand, politiinspektør i Sørvest politidistrikt
 • Jahn Erik Solheim, politioverbetjent i Troms politidistrikt
 • Marius Dietrichson, advokat og leder av forsvarerforeningen
 • Brede Aasen, klinikkdirektør ved Haukeland Universitetssykehus

Fem år etter forrige utredning

Beslutningen om å nedsette et nytt utvalg som skal se på maktmiddelbruken og bevæpning av norsk politi, kommer fem år etter at det forrige bevæpningsutvalget la fram sin rapport i 2017.

Da ble det klart at utvalget ikke ville anbefale en generelll bevæpning av norsk politi.

– Norsk politi har holdt seg innenfor den tilbakeholdne tradisjonen, og dette ønsker utvalget å videreføre, sa utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle den gangen.

På spørsmål om generell bevæpning skal vurderes også av det nye utvalget, svarer justis- og beredskasministeren dette til Aftenposten:

– Jeg registrerer at det er en løpende debatt om dette spørsmålet. Utvalgets mandat handler ikke om det isolert sett, men det er selvfølgelig en del av diskusjonen når man snakker om maktmidler: Skal man ha generell bevæpning eller ikke.

Powered by Labrador CMS