LABYRINT: Peder Olav Aulie, instruktør i IP3- og instruktøravsnittet på GDE Romerike, drar ut en vegg for å vise hvordan de flyttbare veggene fungerer.

Øst politidistrikt:

Nytt kompetansesenter skal gi bedre beredskap

Øst politidistrikts nye øvingsbygg er åpnet. – Dette bygget gjør at vi får levert kvalitet i opplæringen av innsatspersonellet.

Publisert Sist oppdatert

Han er leder for IP3- og instruktøravsnittet og UEH-leder i Øst politidistrikt, GDE Romerike. Lindhjem Kristiansen snakker om det nye øvings- og kompetansesenteret som nå er åpnet på Romerike. Her har de politiansatte fått hele 3500 kvadratmeter å boltre seg på, for å trene på alle mulige situasjoner de kan komme opp i.

- Det blir uten tvil bedre beredskap av dette. Det er åpenbart at hvis nivået på mannskapene hele tiden heves, vil befolkningen, som vi er til for, hele tiden få bedre kvalitet, sier Lindhjem Kristiansen.

Martin Lindhjem Kristiansen, leder for IP3- og instruktøravsnittet og UEH-leder i Øst politidistrikt, GDE Romerike.

Han er leder for IP3- og instruktøravsnittet og UEH-leder i Øst politidistrikt, GDE Romerike. Lindhjem Kristiansen snakker om det nye øvings- og kompetansesenteret som nå er åpnet på Romerike. Her har de politiansatte fått hele 3500 kvadratmeter å boltre seg på, for å trene på alle mulige situasjoner de kan komme opp i.

Bygget er det første i sitt slag, og inneholder blant annet en taktikkhall med flyttbare vegger, som gjør det enkelt å endre planløsningen fra trening til trening.

– Mannskapene blir gode av jevn trening hele tiden, med gode mål og fokus på konkrete lærepunkter slik at de hele tiden kan heve seg. Dette bygget gjør at vi får levert kvalitet i opplæringen av innsatspersonellet. Taktikkhallen gjør også at vi får et endret miljø på de ulike treningene og leksjonene, så de kan møte et annet miljø enn de har møtt før. Da er ikke ting så gjenkjennbart, og man må tenke annerledes, sier Lindhjem Kristiansen.

Han legger til at de som tidligere fortsatt ønsker å gjennomføre trening i bygg som kjøpesentre og lignende.

Fem millioner

Øvings- og kompetansesenteret inneholder blant annet store undervisningsrom, kontorer, situasjonsrom, sal for arrestasjonsteknikk og søksrom for hund, i tillegg til taktikkhallen på rundt 350 kvadratmeter.

Bygget var tidligere lager og produksjonsbygg, og hadde stått tomt lenge. Anders Mansaas, seksjonsleder ved taktisk seksjon på GDE Romerike, forklarer at de har brukt litt tid på å tilpasse bygget til politiets behov.

Denne modellen viser hvordan veggene kan flyttes i utallige ulike planløsninger.

– Investeringen ligger på i overkant av fem millioner kroner, sier Mansaas.

Han mener dette gir et stort løft til den operative treningen for mannskapene og vil gi økt responskvalitet til gode for befolkningen. Bygget kan også brukes av andre enn IP3- og IP4-mannskapene, som etterforskere og arrestforvarere, fortsetter han.

– Du kan lage leilighetene til å være åsteder hvor man får trent på hva politifolk bør se etter, hva han eller hun bør kunne identifisere. Så kan kriminalteknikerne være med og bistå og utvikle også den delen. Det er fantasien som setter grenser. Vi har akkurat begynt å ta det i bruk, så jeg tror vi vil finne flere og flere bruksområder, sier Mansaas.

I statsbudsjettet har regjeringen bevilget 26 millioner kroner for at innsatspersonell i hele landet skal få øve ved politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

– Mange politidistrikter som var representert under fagåpningen av øvings- og kompetansesenteret, var tydelige på at de manglet treningsfasiliteter for sitt innsatspersonell. Sett fra et slikt perspektiv, og basert på at grunnlaget for responskvaliteten legges i treningen i det enkelte politidistrikt, er det fristende å tenke på hvilke treningsfasiliteter som kunne blitt etablert i de enkelte politidistriktene for denne summen, sier Mansaas.

Han skryter av ledelsen i politidistriktet som har satset for å få på plass senteret.

Anders Mansaas, seksjonsleder ved taktisk seksjon på GDE Romerike.

Laget av politimann

Konseptet med de flyttbare veggene i taktikkhallen er det politibetjent Andreas Aalstad Nilsen i Trøndelag politidistrikt som står bak.

- Det har vært brukt elementer av flyttbare vegger i lang tid i politiet, men det som er nytt med dette konseptet er at samtlige vegger er fastmontert, men også flyttbare. Det er et fullstendig system med flyttbare vegger, som er innenfor øvingsbyggets yttervegger, sier Nilsen.

- Det vi har brukt tidligere har noe som er fastmontert og noe som er bevegelig, og samlet sett gir det noe begrenset mulighet for nye planløsninger. Men når samtlige vegger er flyttbare kan man tilpasse taktikkhallen i nær sagt det uendelige, forklarer han.

Ideen kom etter en samtale med politioverbetjent Frode Tystad, som har vært primus motor for å etablere et treningssenter for politiet i Trøndelag.

– Han spurte om jeg hadde noen forslag til hvordan vi kunne få på plass noen gode øvingsleiligheter inne i treningssenteret. Jeg spurte hvilke rammer han tenkte på, og han svarte at det helst burde være sinnssykt bra og unikt i verden. Da begynte jeg å tenke, og satte meg ned med et 3D-program for å tegne. Etter hvert kom konseptet med de flyttbare veggene, etter en kombinasjon av kreativitet, prøving og feiling, sier Nilsen.

For litt under to år siden var grovskissene ferdig. Siden da har Nilsen jobbet med å videreutvikle konseptet og få ting til å fungere slik han ønsker.

– Det var viktig at det skulle være brukervennlig. Det skal ikke være sånn at du må flytte på to vegger for å justere en vegg, sier han.

Noen måneder etter at han hadde lagt frem konseptet på en nasjonal samling for distriktenes fag- og opplæringsansvarlige, ringte Lindhjem Kristiansen fra Øst politidistrikt. Han ville bruke Nilsens konsept, og dermed flyttet Nilsens tegninger seg fra 3D-programmet på datamaskinen og ut i virkeligheten.

Taktikkhallen kan se annerledes ut hver gang mannskapene kommer for å trene.

– Det var kjempemorsomt å se det ferdig. En ting er å ha tegnet det, men det er noe helt annet å gå inn i det og se at det fungerer, og gir den treningseffekten jeg hadde håpet på, sier han.

Nå har han søkt patent på konseptet, som ble til etter utallige timer med utvikling på fritiden.

– Hvis dette er av interesse for flere i politiet, ønsker jeg at det blir brukt slik at kolleger får gode treningsfasiliteter. Jeg ønsker å ha en rolle i dette videre, og derfor ville jeg ta patent på det, sier han.

Selv om de ikke har fått brukt treningsfasilitetene så mye foreløpig, er inntrykket godt så langt. Peder Olav Aulie, instruktør i IP3- og instruktøravsnittet på GDE Romerike, tror det vil ta litt tid før de innser det fulle potensialet.

– Vi har ikke fått øvd så mye på grunn av korona, men det vi har fått øvd på har vært veldig bra. Da vi var to mann som endret på hele taktikkhallen her, brukte vi en time. Men nå har vi fått en modell som vi kan bruke til å lage nye rominndelinger med før vi endrer selve hallen, og med den vil det nok halvere tiden, sier Aulie.

Powered by Labrador CMS