Innbyggerundersøkelsen: Tilliten til politiet øker igjen

I fjor viste innbyggerundersøkelsen at tilliten til politiet sank. Nå har den steget igjen.

Publisert

Etter at fjorårets innbyggerundersøkelse viste at tilliten til politiet sank for første gang på mange år, har andelen som sier de har ganske stor eller svært stor tillit til politiet, økt igjen. I innbyggerundersøkelsen for 2019 svarer 79 prosent at de har ganske stor eller svært stor tillit til politiet. 

Det er en oppgang på to prosentpoeng fra 2018, hvor 77 prosent svarte det samme. Året før, i 2017, var tallet 83 prosent. 

I fjor uttalte Håkon Skulstad, konstituert direktør ved Politidirektoratet, at politireformen kunne være en grunn til at tilliten til politiet hadde sunket

Nå er Benedicte Bjørnland glad for at tilliten til politiet øker igjen. 

- Vi er veldig glade for at vi går fram på målingen. Hva som er grunnen til det kan vi ikke si sikkert, men tillit skapes på grunnplanet, mellom våre ansatte og publikum. Alle møtene der ute ligger til grunn for dette resultatet. Det er mange ansatte som har gjort en solid jobb i året som har gått, i et krevende reformløp, og det har blitt sett og verdsatt, sier politidirektør Benedicte Bjørnland, til Politiforum.

Politidirektør Benedicte Bjørnland. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Også hun tror noe av grunnen til nedgangen i 2018 kan skyldes politireformen.

- Nå begynner ting antagelig å sette seg litt mer. Vi er ikke i mål ennå, men noe har begynt å falle på plass, sier hun.

LES OGSÅ: Innbyggerundersøkelsen 2018: Tilliten til politiet synker for første gang på flere år

Høyest i Oslo, lavest i Finnmark

Fakta

Utdrag fra undersøkelsen. 

  • 79 prosent svarer at de har ganske stor eller svært stor tillit til politiet. Det er to prosentpoegn høyere enn i 2018, men fortsatt fire prosent lavere enn i 2017. 
  • I overkant av 7 av 10 har et ganske eller svært godt inntrykk av politiet med hensyn til å behandle folk med respekt. Disse resultatene er stabile sammenlignet med 2018.
  • I underkant av 7 av 10 har et ganske eller svært godt inntrykk av politiet med hensyn til at politiet tar rettferdige og upartiske avgjørelser i saker de behandler. Dette er en oppgang på 4 prosentpoeng i 2019 sammenliknet med 2018.
  • Halvparten av innbyggerne har et ganske eller svært godt inntrykk av politiet når det kommer til å forklare sine avgjørelser og handlinger når de blir bedt om det. Dette er en oppgang på 2 prosentpoeng i 2019 sammenliknet med 2018.
  • Om lag 6 av 10 har et ganske godt eller svært godt inntrykk av politiet når det kommer til å forhindre lovbrudd der det blir truet med eller utøvet vold. Dette er en oppgang på 5 prosentpoeng i 2019 sammenliknet med 2018.
  • Halvparten av innbyggerne har et ganske godt eller svært godt inntrykk av politiet med hensyn til å komme raskt til åstedet når de blir tilkalt etter en voldsforbrytelse. Resultatet er uendret sammenliknet med 2018.
  • 4 av 10 innbyggere har et ganske eller svært godt inntrykk av politiet med hensyn til å pågripe personer som har begått innbrudd. Dette er en oppgang på 5 prosentpoeng i 2019 sammenliknet med 2018. 

KILDE: POLITIETS INNBYGGERUNDERSØKELSE, UTFØRT AV KANTAR 

Av politidistriktene har Oslo politidistrikt  høyest andel som svarer at de har ganske høy eller svært høy tillit til politiet. 85 prosent av Oslo-boere svarer dette. 

Andelen som har høy tillit til politiet er lavest i Finnmark. Der svarer 70 prosent av innbyggerne at tilliten er ganske høy eller svært høy. 

I innbyggerundersøkelsen svarer også 94 prosent av innbyggerne i Norge at de føler seg trygge. Det er en fremgang på to prosentpoeng sammenlignet med i fjor. 

- Selv om det er ting folk er bekymret for, viser undersøkelsen at de føler seg tryggere i 2019 enn i 2018. Trygghet og tillit til politiet henger til en viss grad sammen, men samtidig er det vanskelig å si noe om hvorfor tallene er gått opp, sier Bjørnland.

Bekymret for nettkriminalitet

Det befolkningen samlet sett er mest bekymret for er svindel og bedrageri på nett (35 prosent), trafikkfarlige hendelser (31 prosent), og identitetstyveri (29 prosent). 

Mens seks av ti mener politiet håndterer trafikkfarlige hendelser på en god måte, svarer kun tre av ti at politiet håndterer ID-tyveri og svindel og bedrageri på nett på en god måte.

Bjørnland tror dette henger sammen med at nettkriminalitet vanskelig lar seg etterforske effektivt, og at det ikke nødvendigvis er enkelt å pågripe ansvarlige og stille dem til ansvar.

- Her kan det handle om personer som befinner seg utenfor Norges grenser. Det å drive effektiv etterforskning innenfor dette området kan være vanskelig. Det aller viktigste vi kan gjøre er å redusere sårbarhet og sette enkeltindivider, virksomheter og næringsliv i stand til å forebygge at dette skjer, sier hun. 

Politidirektøren forklarer at enkelttiltak mot dette blant annet kan være å oppdatere programvare, oppdatere virusbeskyttelse, og at bedrifter som forvalter viktig infrastruktur, kunnskap eller sensitiv informasjon som lagres digitalt, er bevist sine verdier og systematisk arbeider for å redusere egen sårbarhet.

- Utviklingen stiller nye krav til politiets oppgaveløsning, både i form av mer spisset kompetanse, evne til å dele mer informasjon raskere og til nye IKT-verktøy. Dette er områder hvor politiet må styrkes for å kunne etterkomme publikums forventninger og krav. Vi er i gang med dette viktige arbeidet, men dette er et langsiktig arbeid, sier Bjørnland. 

Powered by Labrador CMS