Eirik Jensen i rettsalen.

Slik skal Eirik Jensen-saken evalueres

Eirik Jensen-utvalget begynner arbeidet over nyttår, og skal levere sin rapport i mai. − Vi imøteser en grundig rapport, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Publisert

Da Høyesterett 10. november forkastet Eirik Jensens anke, markerte det slutten på en nesten sju år lang rettsprosess.

Dommen på 21 års ubetinget fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet fra Borgarting lagmannsrett 19. juni i år, blir dermed stående.

Allerede etter dommen i lagmannsretten varslet politidirektør Benedicte Bjørnland at det skulle settes ned en gruppe som skal gå systematisk gjennom ulike temaer i saken, for å trekke lærdom av den.

– Vi tenker at dette blir en gruppe med folk med etterforskningserfaring og påtaleerfaring, utenfor Oslo politidistrikt, som kan se med et lærende blikk på denne saken. Enn så lenge har vi ikke kommet lenger enn dette i planleggingen, og så må denne planen realiseres, sa hun da.

Ønsker kritisk blikk utenfra

Et eksternt ledet utvalg er nå nedsatt, og skal starte arbeidet sitt rett over nyttår, melder Politidirektoratet (POD) i en pressemelding. Ingeborg Moen Borgerud, partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche, skal lede utvalget.

Øvrige utvalgsmedlemmer er førstelagmann Monica Hansen Nylund i Hålogaland lagmannsrett, professor emerita Liv Finstad, avdelingsdirektør Anders Kassmann i svensk Säpo og politioverbetjent Erik Christensen i Nordland politidistrikt.

− Det er viktig for politiets tillit og legitimitet at denne saken blir evaluert av andre enn oss selv, og med et kritisk blikk utenfra. Politiet skal være en lærende organisasjon, og det er nødvendig å trekke ut kunnskap og erfaringer fra denne saken som vi kan lære av på alle nivåer i politiet, sier politidirektør Bjørnland i pressemeldingen.

I tillegg til utvalgsmedlemmene, har førsteamanuensis Steinar Fredriksen ved Politihøgskolen funksjon som utvalgets sekretær.

Skal ikke vurdere etterforskningen

Evalueringen av saken er avgrenset til nåværende Oslo politidistrikt, som dermed også inkluderer tidligere Asker og Bærum politidistrikt.

«Mandatet er å identifisere læringspunkter på bakgrunn av den aktuelle saken, og vurdere behovet for tiltak for å forhindre at noe tilsvarende inntreffer igjen. Evalueringen skal ikke ta stilling til spørsmål som har vært gjenstand for den rettslige behandlingen av saken, og ikke vurdere etterforskningen eller den påtalemessige behandlingen», skriver POD.

− Regelverket rundt informantbehandling har vært endret flere ganger siden den aktuelle perioden. Derfor skal evalueringen først og fremst omhandle temaer knyttet til kultur, holdninger og ledelse. Dette gjelder særlig ledernes ansvar til å følge opp at relevant regelverk etterleves, og oppfølging når noen sier i fra om forhold som oppleves som kritikkverdige, sier Bjørnland i pressemeldingen.

Skal gjøre selvstendig vurdering

I pressemeldingen understrekes det at utvalget i tillegg skal gjøre «en selvstendig vurdering av eventuelle andre læringspunkter som bør omtales, spesielt med tanke på ledernes ansvar på ulike nivåer».

Utvalgets rapport skal etter planen være klar fem måneder etter arbeidets oppstart i januar, og vil da kunne være klar allerede i mai.

I pressemeldingen understreker POD at rapporten «skal være egnet for offentliggjøring».

− Nå skal vi gi utvalget ro til å utføre sitt arbeid. Vi imøteser en grundig rapport som kan bidra med viktig kunnskap og læringspunkter for videre oppfølging og utvikling av politiet, sier Bjørnland videre.

Powered by Labrador CMS