FULL FART: Sommersesongen på sjøen er i gang for fullt, og sjøtjenesten i Oslo er mer aktiv og styrket, mener fagansvarlig Eigil Haugen. (Foto: FULL FART: Sommersesongen på sjøen er i gang for fullt, og sjøtjenesten i Oslo er mer aktiv og styrket, mener fagansvarlig Eigil Haugen.)
STILLE: Det er få båter ute mandag formiddag - stor kontrast til forrige helg med mye båttrafikk og godt vær. (Foto: Liv Rønnaug B. Lilleåsen)
LEGGER TIL: Politiførstebetjent Inge Solberg hjelper til med å legge til brygga ved Havnepolitiets lokaler i Oslo, Skur 30. (Foto: LEGGER TIL: Politiførstebetjent Inge Solberg hjelper til med å legge til brygga ved Havnepolitiets lokaler i Oslo, Skur 30.)
STYRKET: Politioverbetjent og fagansvarlig i sjøtjenesten i Oslo, Eigil Haugen er svært fornøyd med sjøtjenesten i nye Oslo politidistrikt denne sommeren.
(Foto: Liv Rønnaug B. Lilleåsen)
MER SYNLIG: Sjøtjenesten i Oslo er i årets sesong mer synlig på sjøen, og det merkes blant annet her ved Aker Brygge mandag formiddag. (Foto: MER SYNLIG: Sjøtjenesten i Oslo er i årets sesong mer synlig på sjøen, og det merkes blant annet her ved Aker Brygge mandag formiddag.)
ALT I ETT: Inge Solberg har oversikt med Politi-Ipaden. (Foto: ALT I ETT: Inge Solberg har oversikt med Politi-Ipaden.)
ADVARSEL: Denne båtføreren ble vinket inn på grunn av høy fart og fikk en advarsel fra politiførstebetjent Inge Solberg. (Foto: Liv Rønnaug B. Lilleåsen)

– Flere båter og mer politi til sjøs

Sammenslåingen av Politi-Norge bør føre til en aktiv sjøtjeneste, mener Politidirektoratet. Resultatet er godt synlig i nye Oslo politidistrikt, mener politioverbetjent Haugen.

Høy fart, alkohol eller manglende båtførerbevis - årets sommersesong på sjøen er i gang for fullt.

De siste årene har kutt hos Havnepolitiet ført til dårligere båtberedskap i Indre Oslofjord, men i år ser det noe lysere ut takket være den svært omdiskuterte politireformen. Det nye politidistriktet har nå tre operative politibåter og har fått styrket mannskapet med seks personer.

Det gjør Eigil Haugen fornøyd. Han er politioverbetjent og fagansvarlig i sjøtjenesten i Oslo, som nå dekker Asker og Bærum i tillegg.

– Slik det er nå har reformen ført til en styrket sjøtjeneste for oss. Selv om vi har et større dekningsområde er vi mer operative. Nå i sommer vil de som ferdes utenfor Oslo, Asker eller Bærum se at vi er mer tilstede, som igjen bidrar til å gjøre det tryggere å ferdes ute i fjorden.

Etter en travel helg med godt vær og mye båttrafikk er han og politiførstebetjent Inge Solberg klare for nok en vakt på sjøen mandag formiddag med politibåten «Klar».

– Nå er én båt operativ hele døgnet og én er spesialbygd slik at vi er operative hele året. Dessuten har flere av de ansatte jobbet i gamle Asker og Bærum politidistrikt - god lokalkunnskap er viktig for en god sjøtjeneste, sier Haugen.

ADVARSEL: Denne båtføreren ble vinket inn på grunn av høy fart og fikk en advarsel fra politiførstebetjent Inge Solberg.
ADVARSEL: Denne båtføreren ble vinket inn på grunn av høy fart og fikk en advarsel fra politiførstebetjent Inge Solberg. Foto: ADVARSEL: Denne båtføreren ble vinket inn på grunn av høy fart og fikk en advarsel fra politiførstebetjent Inge Solberg.

Sammenslåing betyr aktiv sjøtjeneste

I 2016 omkom noen færre mennesker i fritidsbåt enn året før, ifølge tall fra Sjøfartsdirektoratet. Likevel ønsker myndighetene større fokus på slike ulykker, ifølge PODs rundskriv til politimestrene for sesongen 2017.

– Det er flere etater som har ansvar for dette, men politiet er en viktig aktør for å forebygge og synliggjøre god adferd på sjøen. Sammenslåing til nye og større distrikter kan derfor gi en mer aktiv sjøtjeneste, slik vi ser i nye Oslo politidistrikt, sier politiinspektør Ole Petter Parnemann.

Men ifølge rundskrivet er det noen få politidistrikt som tidvis står uten politibåt eller sjøtjeneste.

– Flere politidistrikt får jo større geografiske områder å dekke, så det blir opp til hvert enkelt distrikt å organisere etter de ressursene de har.

Klarer målet

Tilbake i Oslofjorden vinker Haugen og Solberg på en båtfører som kjører for fort.

– Her er det fartsgrense på fem knop, ropes det fra politibåten.

Men siden det er såpass rolig på sjøen og ingen båter i nærheten blir det kun en advarlsel på båtføreren.

Hittil i år har sjøtjenesten i Oslo kontrollert 900 båtførere, hvor åtte er anmeldt for ruskjøring. Dermed er de på god vei for å nå måltallene fra Politidirektoratet som ligger på 2.600 i 2017-sesongen.

– Vi ser at mange flere følger påbudet om flytevest, mens mange spekulerer på promillegrensa på 0,8. Vi har stoppet mange med mye i promille, men stort sett er folk flinke og har sjøvett, forteller Haugen.

– Mer sårbare

STYRKET: Politioverbetjent og fagansvarlig i sjøtjenesten i Oslo, Eigil Haugen er svært fornøyd med sjøtjenesten i nye Oslo politidistrikt denne sommeren.
STYRKET: Politioverbetjent og fagansvarlig i sjøtjenesten i Oslo, Eigil Haugen er svært fornøyd med sjøtjenesten i nye Oslo politidistrikt denne sommeren.
– Eneste ulempen med å bli et større distrikt er at vi er mer sårbare når noe skjer. En sak kan ta lang tid og ta opp mye av ressursene våre. Og vi skulle gjerne vært to båter ute hele tiden når det er bra vær og mye båttrafikk for eksempel på kveldene og i helgene, sier Solberg.

– Heldigvis er avstandene mye mindre her enn det er mange andre steder i landet, avslutter Haugen, som legger til at han håper styrkingen av sjøtjensten fortsetter og at de seks midlertidige kan bli ansatt fast.

For i Nordland politidistrikt er virkeligheten en ganske annen.

Til toppen