Anders Snortheimsmoen, tidligere leder av Beredskapstroppen, satt i Bevæpningsutvalget i 2017.
Anders Snortheimsmoen, tidligere leder av Beredskapstroppen, satt i Bevæpningsutvalget i 2017.

Tidligere leder av Beredskapstroppen: - Riktig å innføre generell bevæpning

Anders Snortheimsmoen var den eneste som ville ha fremskutt lagring på kroppen, da Beredskapsutvalget i 2017 vurderte generell bevæpning. Nå mener han Maktmiddelutvalget har kommet til riktig avgjørelse.

Publisert Sist oppdatert

Da Bevæpningsutvalget i 2017 skulle vurdere generell bevæpning, gikk flertallet for å videreføre ordningen med et ubevæpnet politi og framskutt lagring. Det var kun Anders Snortheimsmoen, tidligere sjef i Beredskapstroppen, som foreslo en ny ordning med framskutt lagring på kroppen. Dette er en bevæpningsmodell hvor operative polititjenestemenn bærer uladd våpen.

Da Maktmiddelutvalget la fram sin rapport i dag, foreslo de å innføre generell bevæpning av politiet.

Det mener tidligere medlem av Bevæpningsutvalget, Anders Snortheimsmoen, er riktig avgjørelse.

- Ut fra situasjonen, mener jeg at det er en riktig anbefaling. Det mener jeg ut fra hendelsene man har sett nasjonalt og internasjonalt. Vi er en del av Europa, og vi må faktisk se til det som skjer i Europa. Utviklingen i Norge blir mer likt den som er der. Hvis vi skal gjøre jobben vi er satt til, å primært ivareta sikkerheten og tryggheten til publikum, og sekundært å sørge for sikkerheten til mannskapene som skal utføre tjenesten, er det riktig å ha generell bevæpning, sier han.

LES OGSÅ: Utvalg anbefaler generell bevæpning

Snortheimsmoen mener at det at politiet er generelt bevæpnet også gjør dem i bedre stand til å løse akutte oppståtte situasjoner, til det beste for gjerningsmenn og andre.

Han legger til at til tross for at han mente noe annet enn resten av Bevæpningsutvalget i 2017, var det ikke problematisk.

- Jeg var den eneste som mente det. Det var saklige diskusjoner, så det var helt problemfritt. Jeg respekterer at folk har en annen mening enn meg. Jeg mente også før at ordningen vi hadde var en god ordning, men så gikk utviklingen den veien den gikk, og da snudde jeg to-tre år før jeg satt i utvalget, sier Snortheimsmoen.

Powered by Labrador CMS