Utvalg anbefaler generell bevæpning

Et splittet maktmiddelutvalg legger i dag fram en anbefaling om generell bevæpning av norsk politi.

Publisert Sist oppdatert

Ekspertutvalget om politiets bruk av maktmidler, foreslår en generell bevæpning av politiet. Utvalget er splittet.

Det ble klart da utvalgets leder, professor Pål Arild Lagestad, mandag leverte sin rapport til l justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Flertallet i utvalget ønsker at politiet på generell basis skal bære våpen. Fem av de åtte medlemmene ønsker generell bevæpning av politiet.

Flertallet begrunner sitt syn med at dagens bevæpningsmodell ikke er tilstrekkelig til å møte trusselbildet slik det er beskrevet i kunnskapsgrunnlaget.

– Etter flertallets syn er det et behov for at operativ personell er permanent bevæpnet. Samtidig som at kostnadene ved en slik bevæpning er relativt små, sa Lagestad da han presenterte utvalgets anbefalinger.

Vil følge opp utvalgets anbefaling

Lagestad sier at politiet, i periodene med midlertidig bevæpning siden 2014, har bevist at de håndterer bevæpning på en god måte – og at det å bære våpen i operativ politiarbeid ikke fører til flere avfyrte skudd fra politiets side.

– Samtidig er det grunn til å tro at bevæpning ikke påvirker forholdet til publikum negativt, sa utvalgslederen.

I tillegg til anbefalingen om generell bevæpning kom utvalget med en rekke andre anbefalinger. Mehl sier regjeringen nå skal sette seg grundig inn i rapporten, men at hun allerede nå kunne fortelle at regjeringen vil følge opp utvalgets anbefaling om å lovfeste at politiet må ta særlig hensyn ved bruk av makt mot barn.

Bevæpnet 28 prosent av tiden

Politiet har vært midlertidig bevæpnet siden masseskytingen i Oslo 25. juni.

Ekspertutvalg har siden februar sett på politiets bruk av maktmidler. Da utvalget ble nedsatt opplyste regjeringen at det blant annet er utviklingen de senere årene, som førte til at regjeringen ønsket å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag om politiets samlede maktmiddelbruk. Da pekte man blant annet på perioder med midlertidig bevæpning, utprøving av elektrosjokkvåpen samt endringer i trusselbildet,

Politiets maktmidler ble sist utredet i 2017.

I oktober viste en oversikt fra Politiforum at norsk politi har vært bevæpnet 28 prosent av tiden fra 2014 og fram til da.

I maktmiddelutvalgets rapport skriver de:

«Etter flertallets vurdering vil en modell med generell bevæpning være bedreegnet til å møte trusselbildet vi står overfor, som vi har stått overfor i mange år,og som det er all grunn til å tro kommer til å vedvare. Trusselbildet tilsier øktrisiko rundt folkerike steder og arrangementer, med bruk av lett tilgjengeligeangrepsmidler som kniv, stikkvåpen og kjøretøy. Politiet er en del av fiendebildet,og er avhengig av rask respons for å kunne begrense skade. Etter flertallets syn erdet derfor behov for at operativt personell er permanent bevæpnet, samtidig somkostnadene ved slik bevæpning ikke vil være vesentlige.»

Justisminister Emilie Enger Mehl takket for arbeidet som er gjort med rapporten.

- Jeg er glad for at vi har fått en grundig og oppdatert rapport om disse spørsmålene, som har stor betydning for hele samfunnet, sier hun.

- På høy tid

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet (Frp), Per Willy Amundsen, mottok dagens nyhet med glede.

Per-Willy Amundsen, leder av justiskomiteen på Stortinget.

− Det er klart det er gledelig at vi endelig får et utvalg som tenker på permanent bevæpning av politiet. Det er på høy tid, og skulle skjedd for mange år siden, sier han.

Amundsen håper anbefalingen danner et grunnlag slik at Norge får permanent bevæpning. Han mener ordningen vi har i dag har gått ut på dato.

− Jeg legger til grunn at når regjeringen ber om en ny vurdering så er ikke det et spill for galleriet, men at man lytter til rådene som kommer. Nå må vi sette punktum for en håpløs debatt, fortsetter han.

Stortingspolitikeren viser også til at Norge har hatt mange perioder med midlertidig bevæpning, og at det viser at trusselsituasjonen, kriminalitetsbildet og beredskapen gjør tiden moden for en endring nå.

Tilbakevendende debatt

Maktmiddelutvalget ble nedsatt i februar i år, for å blant annet vurdere generell bevæpning.

– Det er en tilbakevendende debatt i samfunnet om hvilke maktmidler politiet har tilgang på og hvordan det brukes. Jeg ser behovet for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget på det området, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) da.

Utvalget skulle blant annet se på om «endringer i politiets tilgang til maktmidler påvirker behovet for bevæpning».

Utvalget har blitt ledet av professor Pål Arild Lagestad fra Nord universitet. I tillegg består utvalget av:

  • Heidi Kløkstad, politimester i Nordland politidistrikt
  • Merete Løkkebakken, avsnittsleder i Oslo politidistrikt
  • Kjetil Lussand, politiinspektør i Sørvest politidistrikt
  • Jahn Erik Solheim, politioverbetjent i Troms politidistrikt
  • Brede Aasen, klinikkdirektør ved Haukeland Universitetssykehus
  • Åse Langballe, pensjonert forsker II, dr.polit og spesialpedagog, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatiskstress.
  • Marius Dietrichson, advokat og leder av forsvarerforeningen
Powered by Labrador CMS