UP: - Nå må folk roe ned!

Denne sommeren har vært en kraftig økning i antall førerkortbeslag og bilister som er anmeldt for hastighet.

Publisert Sist oppdatert

Fakta

  • I perioden fra 1. juni – 15. juli i 2020 økte antallet anmeldelser for hastighetsovertredelser med hele 17 prosent, sammenliknet med samme periode i fjor. Tallene gjelder for hele politiet, inkludert UP.
  • Tilsvarende økte antallet anmeldelser for uaktsom kjøring med 19,7 prosent i samme periode. Tallene gjelder for hele politiet, inkludert UP.
  • Hittil i år (til uke 30) har UP beslaglagt over 20 prosent flere førerkort enn i fjor. 3748 i 2020 mot 3015 i 2019. Merk at dette er beslag og ikke endelige domfellelser og kun tall for UP.
  • 909 sjåfører er i juni anmeldt av UP for grove fartsovertredelser, mot 590 i fjor. En økning på 54 prosent. Merk at dette er anmeldelser og ikke domfellelser og kun tall for UP.

Fra 1. juli til 15. juli økte antall anmeldelser for fartsovertredelser med hele 17 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Antall anmeldelser for uaktsom kjøring økte også med 19,7 prosent i den samme perioden.

I juni anmeldte Utrykningspolitet 909 sjåfører for grove fartsovertredelser, mens tallet for samme periode i fjor var 590. Dette er en økning på hele 54 prosent.

– Dette er svært urovekkende og en tendens vi ser over hele landet nå. Så kraftige økninger betyr at mange har grisekjørt i sommer, som er bekymringsfullt med tanke på at så mange er på bilferie i år, sier UP-sjef Steven Hasseldal, i en pressemelding.

– Hele politiet, både distriktene og UP, jobber hver dag med å forebygge alvorlige ulykker, noe tallene også viser. Og vi tar mange av verstingene. Kontrollfokuset vårt er stort nå i sommer, men det er nedslående å se disse tallene, sier Hasseldal.

Han legger til at han håper folk bruker hodet når vi går inn i de siste sommerukene.

– Vi vil at alle skal komme trygt frem og da må alle bidra til å holde veiene trygge, sier Hasseldal.

LES OGSÅ: UP-nedleggelsen i nord er utsatt

Powered by Labrador CMS