FORNØYD: – Jeg synes at det er veldig bra. Det å styrke rettssikkerheten til samiske barn er ikke en dag for tidlig, sier politimester Ellen Katrine Hætta.

STATSBUDSJETTET 2022:

Regjeringen vil etablere eget barnehus for samiske barn

Regjeringen vil bevilge fem millioner kroner til å etablere et eget barnehus for samiske barn.- Jeg håper at det blir et fullverdig barnehus så snart som mulig, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt

Publisert Sist oppdatert

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Et av forslagene som har kommet, er etableringen av et eget barnehus for samiske barn.

Nyheten blir tatt imot med åpne armer av politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt

– Jeg synes at det er veldig bra. Det å styrke rettssikkerheten til samiske barn er ikke en dag for tidlig, sier hun.

Politimesteren viser til at Finnmark politidistrikt er det eneste distriktet i landet, som ikke har et barnehus i dag.

– Og jeg håper at det blir et fullverdig barnehus så snart som mulig. Under koronaen har vi hatt avhør lokalt, og dette har vist oss at det absolutt er mulig å ha lokale avhør, fortsetter hun.

Hætta trekker frem at Finnmark er såpass stort geografisk område at behovet absolutt er til stede.

– Jeg har også lenge ment at vi må være der barna er og at barna slipper lang reisevei, avslutter hun.

Sikre likeverd

I en pressemelding fra Justisdepartementet heter det at «statens barnehus står sentralt i arbeidet med å sørge for at barns rettssikkerhet ivaretas og at hjelpen til barn som utsettes for overgrep, mishandling og vold, eller er vitner til vold, er godt koordinert».

Da regjeringen i august lanserte ny handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, inneholdt den for første gang en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn.

SIKRER LIKEVERD: - Voldsutsatte samiske barn skal få samme hjelp som alle andre barn i Norge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Målet med handlingsplanen er å bidra til å sikre gode forebyggende tiltak og likeverdige hjelpetjenester for alle som utsettes for vold og overgrep, uavhengig av hvem man er og hvor man bor.

Skal få samme hjelp

Videre heter det i pressemeldingen at «For å sikre et likeverdig hjelpetilbud til den samiske befolkningen, er det behov for å innarbeide samisk språk- og kulturkompetanse i tjenestene. For å sikre at samiske barn får et tilbud tilpasset eget språk og kultur, vil regjeringen etablere et eget barnehus særlig tilrettelagt for barn i samisk kjerneområde.»

– Voldsutsatte samiske barn skal få samme hjelp som alle andre barn i Norge. Vi skal sørge for at samiske barn får tjenester som er kulturelt og språklig tilrettelagt for dem, uttaler justis- og beredskapsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

De senere årene er innsatsen gjennom barnehusene styrket betraktelig, både i antall ansatte og saker. I tillegg til de elleve barnehusene i Norge, er det tre underavdelinger i Kirkenes, Mosjøen og Førde.

Bare i fjor ble det gjennomført mer enn 5 000 tilrettelagte avhør ved landets barnehus.

Powered by Labrador CMS