Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), her avbildet på Politiets Fellesforbunds landsmøte i Sandefjord.

STATSBUDSJETTET 2022

Reduserer politibudsjettet for 2022

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å redusere statsbudsjettet for inneværende år med 363,2 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det går fram av regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022 for Justis- og beredskapsdepartementet, som ble lagt fram fredag.

Samlet foreslår departementet å redusere tildelingen på statsbudsjettets kapittel 440, post 01 med 363,2 millioner kroner.

Pengene på denne posten skal dekke alle ordinære driftsutgifter i politiet, med unntak av Politihøgskolen og Politiets Sikkerhetstjeneste.

Skyldes lavere utgifter

Reduksjonen skyldes lavere utgifter enn budsjettert, og inkluderer blant annet kutt på:

  • 93 millioner kroner for færre produserte pass enn planlagt.
  • 87,7 millioner kroner færre asylankomster og dermed lavere behov for registreringskapasitet i politiet.
  • 20 millioner kroner for færre vaktoppdrag på større arrangementer enn planlagt.

Endringene kommer i form av en såkalt «nysaldering», den siste budsjettrevisjonen før statsregnskapet gjøres opp.

Styrker anti-dronesatsing

Den totale endringen i årets statsbudsjett inkluderer samtidig økte bevilgninger til flere prosjekter.

Politiet får blant annet 36 millioner kroner ekstra til å dekke utgifter som følge av bistand fra Forsvaret, og 57 millioner kroner for å øke politiets kapasitet til å håndtere ulovlig bruk av droner.

Også politiets beredskapssenter blir tilgodesett med en ekstrabevilgning. Den er på 4 millioner kroner, og skal gå til feilretting og komplettering av senteret.

Powered by Labrador CMS