Statsbudsjettet: Mer til Statens barnehus

Enigheten i statsbudsjett for 2022 ga minimale utslag for politibudsjettet.

Publisert

I det felles forslaget til Statsbudsjett for 2022 som ble lagt fram i dag, har det kommet inn en endring for politibudsjettet: 5 millioner kroner ekstra til Statens barnehus.

Da den nye regjeringen la fram forslaget til statsbudsjett for 2022 tidligere i høst, slo finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til med 200 millioner kroner ekstra til politietaten.

– Vi må klare å snu pengestrømmene så de i størst mulig grad ender i politikraft rundt omkring i landet, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) da til VG.

SV ønsket kutt

Senere la Sosialistisk Venstreparti (SV), regjeringens sannsynlige budsjettsamarbeidspartner, fram sitt alternative statsbudsjett.

Dette forslaget la opp til et kutt på totalt 130 millioner kroner på statsbudsjettets post 440, som er de pengene som går til politiet:

  • Kutt i utstyrsanskaffelser som bil og våpen: 60 millioner
  • Nytt grense- og visumfond: 50 millioner
  • Schengen IKT-forpliktelser: 20 millioner

Mer til Statens barnehus

Kuttene skulle finansiere satsinger på til sammen 81,6 millioner kroner - deriblant et pilotprosjekt med kvitteringsordning etter politikontroll, etterforskningsløft på voldtekt og vold i nære relasjoner og en styrking av Økokrims bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

SVs justispolitiske fotavtrykk på det felles statsbudsjettets post 440, begrenser seg imidlertid til en økt bevilgning på fem millioner kroner for Statens barnehus.

Powered by Labrador CMS