SV-leder Audun Lysbakken.

SV vil kutte bil- og våpeninnkjøp for å finansiere nye politisatsinger

SVs alternative statsbudsjett innebærer en reduksjon av budsjettrammen til politi- og lensmannsetaten.

Publisert Sist oppdatert

På en pressekonferanse i dag, presenterte Sosialistisk Venstreparti (SV) sitt alternative statsbudsjett.

Statsbudsjettet utgjør SVs utgangspunkt for budsjettforhandlingene med regjeringen, som startet klokka 14. 00.

Overfor VG uttrykte SV-leder Audun Lysbakken tro på at partiet vil komme i mål i forhandlingene med Ap og Sp.

– Samtidig er vi helt åpne på at det er stor avstand på en del områder, og kan bli tøffe forhandlinger, sier han til avisen.

Vil styrke etterforskning

På justisfeltet inneholder SVs alternative statsbudsjett satsinger til en ekstrakostnad på rundt en halv milliard kroner.

Den klart største satsingen er 260 millioner kroner som skal gå til en oppjustering av grensen for fri rettshjelp.

Satsingene partiet ønsker å innføre på statsbudsjettets post 440 - de midlene som går til Politidirektoratet og politi- og lensmannsetaten - utgjør til sammen 81,6 millioner kroner.

Tiltakene fordeler seg slik:

Tiltak Beløp (i millioner kroner)
Pilotprosjekt med kvitteringsordning etter politikontroll4
Etterforskningsløft på voldtekt og vold i nære relasjoner15
Styrke politiets innsats for å etterforske internasjonale krigsforbrytelser5
Styrke Økokrim for å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet10
Styrke Statens barnehus5
Styrke tiltak for å hjelpe mennesker ut av prostitusjon og støtte ofre for menneskehandel5
Økt bruk av omvendt voldsalarm5
Ta imot til sammen 5000 kvoteflyktninger10,4
Ta imot 1000 asylsøkere fra Hellas og andre europeiske land med høye asylankomster17,2
Terrorsikring av religiøse bygg5

Vil kutte 130 millioner kroner

For å finansiere alle tiltakene på justisfeltet, ønsker SV å kutte tilsammen 130 millioner kroner fra budsjettet til Politidirektoratet og politi- og lensmannsetaten.

Kuttene fordeler seg slik:

  • Kutt i utstyrsanskaffelser som bil og våpen: 60 millioner
  • Nytt grense- og visumfond: 50 millioner
  • Schengen IKT-forpliktelser: 20 millioner

Hvorvidt SV får gjennomslag for sine satsinger på justisfeltet, er et åpent spørsmål. I en pressemelding på SV.no er Lysbakken klar på at de viktigste sakene for partiet i budsjettforhandlingene er klima og fordeling.

– Vi har lagt fram et tydelig prosjekt, som gir det nye flertallet en rødgrønn farge og en retning. Dette er vårt helhetlige alternativ. I forhandlingene vi begynner seinere, må det selvfølgelig prioriteres ytterligere, sier Lysbakken i pressemeldingen.

200 millioner

Ap/Sp-regjeringen la fram sitt budsjettforslag for en uke siden. Forslaget innebærer blant annet en ekstrabevilgning på 200 millioner kroner til politiet.

– Vi prioriterer 200 millioner kroner til politiet, som skal øke bemanning og lokal tilstedeværelse. Det handler om at vi har hatt sentralisering fra den forrige regjeringen i åtte år nå, derfor er det viktig for meg å snu den nedbyggingen som har vært av lokalpolitiet i hele landet, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) da.

Satsingen kommer i tillegg til forslag fra Solberg-regjeringen om 68,2 millionene til 55 nye politistillinger for å opprettholde politidekningsgraden i tråd med befolkningsutviklingen.

Budsjettforhandlingene mellom Ap, Sp og SV skal etter planen være ferdig fredag 26. november, melder NRK.

Powered by Labrador CMS