Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.
Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

DEBATTINNLEGG

De setter egen trygghet på spill for samfunnet - det bør de belønnes for

Den dagen politiet, i frykt for at noe skal skje seg eller familien sin, vegrer seg for å gjøre en jobb er det kritisk for samfunnet og demokratiet.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

At politifolk som er satt til å trygge samfunnet selv skal være utrygge og bli utsatt for vold og trusler – både på jobb og privat – er helt uakseptabelt. Jeg blir derfor både sint og skuffa på vegne av våre dyktige medlemmer over det som presenteres i hovedsaken i Politiforum i denne utgaven. Det at stadig flere tjenestemenn og -kvinner utsettes for vold og trusler er et alvorlig angrep på demokratiet.

Dessverre har vi sett tendensen lenge. I en undersøkelse Politiets Fellesforbund gjorde blant sine medlemmer på vegne av VG i desember 2019, oppga nesten én av tre ansatte i politiet at de har opplevd ubehagelige hendelser etter arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie, som de mener er knyttet til jobben som politiansatt. At omfanget var så stort overrasket meg den gangen. Undersøkelsen viste også at seks av ti av de spurte tar forholdsregler for seg og sin familie på bakgrunn av vold og trusler de har mottatt.

LES OGSÅ: Voldens ansikt: Terje ble skambanket bare fordi han er politi

I medarbeiderundersøkelsen for 2020 oppga 21 prosent av medarbeiderne i etaten at de har blitt utsatt for trusler om vold, mens 11 prosent har opplevd vold. De fleste av disse hendelsene skjer i forbindelse med at politiet pågriper personer.

Politiets viktigste samfunnsoppdrag er å sikre rettssikkerhet og trygghet for befolkningen. Den dagen politiet, i frykt for at noe skal skje seg eller familien sin, vegrer seg for å gjøre en jobb er det kritisk for samfunnet og demokratiet. Det er viktig at de ansatte i norsk politi kan ha et privatliv uten trusler mot seg selv eller sine nærmeste. Identiteten deres må skjermes slik at de også privat kan oppleve den samme tryggheten i samfunnet som de på jobb forsøker å skape for andre. Det skal være trygt å arbeide i norsk politi.

LES OGSÅ: Her er de ansattes egne voldshistorier

Det skal også lønne seg å arbeide i norsk politi. Man skal få lønn som kompenserer for den innsatsen man legger ned. Med både den pågående koronapandemien og tøffe situasjoner våre medlemmer ofte står i, bør alle være enige om at årets lønnsoppgjør må gi en klar lønnsvekst for våre medlemmer. Vi må sikre at politiet er et attraktivt sted å jobbe, hvor utdanning lønner seg, også fremover.

I årets mellomoppgjør er vi knalltydelige på at arbeidsgiverne har ansvaret for lønnsnivået, og at de må sterkere på banen i årets oppgjør. Mens andre grupper tok ut mer i 2020, til tross for enighet om et moderat oppgjør som følge av den tøffe tiden vi stod i, var våre grupper i Unio lojale til frontfagsramma. Dette til tross for at mange av våre yrkesgrupper, både sykepleiere, lærere og politi, har stått i frontlinjen under pandemien.

Jeg ble derfor sjokkerte over tallene som viste at ansatte i private bedrifter fikk mye større lønnsvekst i fjor enn offentlig sektor. Årets lønnsoppgjør må rette opp i dette.

Våre medlemmer har snudd seg rundt, og gjeninnført indre Schengengrensekontroll, fulgt opp nye s m i t teve rnforskrifter, og håndtert kriminalitet i krevende miljøer med risiko for egen helse. Vi hadde 400 ferdigutdannede politifolk som trippet etter jobb i etaten, som var klare til å gjøre en innsats for å sikre innreise på grensene våre. Ingen av disse er lønnsvinnere, men de brenner for politiyrket og for å gjøre en innsats for samfunnet. Ofte på bekostning av egen trygghet og sikkerhet - og det bør de belønnes for.

LES OGSÅ: Her øker volden mot politiet mest