Flere stillinger i politiet innebærer særaldersgrense. Hva som blir bestemt i forhandlingene vil dermed ha betydning for mange i politietaten.

Særalder-forhandlinger utsatt

Forhandlingsfristen for pensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt.

Publisert

Partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor, ifølge en felles pressemelding som ble sendt fra Unio, LO, YS. 

Ragnhild Lied, leder for Unio, sier til Politiforum at hun ikke vil gå inn på konkrete deler av hva som diskuteres, annet enn at dette er kompliserte spørsmål. 

- Vi er opptatt av å komme fram til en langsiktig modell, som ivaretar de som går av ved særaldersgrense, slik at de ikke kommer urimelig ut sammenlignet med dem med ordinær aldersgrense, sier Lied, til Politiforum. 

- Det er allerede vedtatt en midlertidig løsning. Det vi diskuterer nå skal erstatte den midlertidige løsningen vi har i dag, sier hun. 

Hva de kommer fram til i forhandlingene vil ha betydning for mange i politietaten, hvor flere av stillingskodene har særaldersgrense. 

LES OGSÅ: Krav om politiutdanning og IP-godkjenning: Ble utlyst som sivil stilling

Midlertidig avtale

Siden partene ikke kom i land med en endelig avtale om særaldersgrensene i fjor, underskrev arbeidstakerorganisasjonene en midlertidig avtale med Arbeids- og sosialdepartementet i desember. 

Ifølge Politiets Fellesforbund sier denne midlertidige avtalen at personer født i 1963, som har aldersgrense 60 år, skal få en pensjon på 66 prosent som i dagens ordning, hvis de går av som etter 85-årsregelen i 2020. 

LES OGSÅ: Tingretten avviste PFs særalder-søksmål mot staten

Fortsatt behov for særalder

I pensjonsavtalen av 3. mars 2018 står det at det også i framtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor, som blant annet politiet, skal ha særaldersgrenser. 

- Forhandlingene om særalderspensjon er en av de siste brikkene i pensjonsreformen som nå skal på plass, sier Lied. 

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

I utgangspunktet var forhandlingsfristen satt til 1. oktober. Deretter ble den flyttet til 1. november, og nå er flyttet til 1. februar 2020. 

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, forteller at partene er enige om å fortsette forhandlingene fram til denne fristen. 

- Dette er krevende forhandlinger, sier han. 

- Hvilken betydning har det at avgjørelsen nå utsettes? 

- Ikke annen betydning enn at partene har behov for mer tid. Vårt mål er å komme fram til en omforent løsning, sier han. 

LES OGSÅ: Kallmyr ønsker lovendring om yrkesskade: – Vi anser det som en lovnad

Powered by Labrador CMS