Bildet er et illustrasjonsfoto.

POLITIJUSS:

Filming av politiet i aksjon

Med mobiltelefonen ble kamera allemannseie. Overalt, alltid! For politiet har det medført flere situasjoner hvor bruk av kamera i operative situasjoner har blitt en del av oppdraget.

Publisert Sist oppdatert

Situasjonene inkluderer alt fra at politiet selv filmer hendelser og legger ut på sosiale medier til at politiet blir filmet. Dette innebærer at flere tjenestepersoner blir eksponert i sosiale medier.

Det rettslige utgangspunktet er at det er lov å filme politiet i tjeneste. Har det allmennhetens interesse vil det også være lov å offentliggjøre film eller bilde, og som tjenesteperson må du finne deg i å bli offentlig eksponert. Temaet kom på spissen i forbindelse med sak som ble behandlet i Borgarting lagmannsrett i starten av 2021.

Dommen ble kritisert fra politihold. Det ble et tema at politiet opplever det belastende å bli hengt ut i sosiale medier, men kan man snu saken på hodet? Leser man dommen, ser man jo at lagmannsretten filleristet forklaringen til personen som la ut videoen, og konkluderte med at han avga en oppkonstruert forklaring. Det kunne lagmannsretten gjøre fordi videobilder støttet politimannens forklaring om den faktiske situasjonen. Det ble konstatert at han foretok en lovlig tjenestehandling og, i motsetning til hva tiltalte forklarte, opptrådte rolig og behersket. Slik sett burde man være glad for at hendelsen ble filmet.

Når man vet at filmer fra mobiltelefoner har avdekket maktmisbruk fra politiets side burde man omfavne denne utviklingen. Så får heller den enkelte politimester bidra til at de sakene der filming medfører at politifolk blir utsatt for ulempe ved filming, for eksempel etter straffeloven § 156, blir fulgt opp.

Hva kan politiet gjøre?

Kan politiet be folk slutte å filme? Svaret er ja. Det kan være for å ivareta skadde i trafikkulykker eller for å ivareta personvernhensyn. Der politifolk på en skjønnsom måte ber folk slutte å filme, vil det være en lovlig tjenestehandling.

En avgjørelse fra Spesialenheten handlet om en situasjon hvor en tjenesteperson under trafikkontroll ba en person slutte å filme, og begrunnet dette med at han ble forstyrret, samt frykt for at det ble filmet taushetsbelagte opplysninger. Vedkommende anmeldte tjenestepersonen for grov uforstand i tjenesten.

Lydopptak viste at tjenestepersonen brukte politiloven § 6 med råd og veiledning først, før pålegget om å slutte å filme ble gitt. Anmeldelsen ble henlagt som intet straffbart forhold bevist. Med andre ord viser dette at du i enkelte tilfeller både har lov og plikt til å be folk slutte å filme.

Saklige hensyn

For politiet bør utgangspunktet fra dagens rettstilstand være at folk fritt kan filme din tjenesteutøvelse. Har du saklig grunn, og særlig når du frykter for at taushetsbelagte opplysninger kan komme på avveie, bør du komme med råd og veiledning for å få vedkommende til å slutte å filme før det gis pålegg.

Ta alltid saklige hensyn og vit at det både for deg og for offentligheten alltid er en fordel at lovlige tjenestehandlinger dokumenters på en god måte. Som Borgarting lagmannsrett fastslo:

«Åpenhet om politiets utøvelse av makt bidrar til å opprettholde og styrke offentlig tillit til politiets arbeid og å sikre at politiet ikke misbruker sine rettigheter og privilegier. Publiseringen av bilder av politiets utøvelse av offentlig tjeneste kan bidra til å sikre at politiet utøver sine oppgaver i samsvar med lover og regler, samt sikre at politiet blir holdt ansvarlig dersom de ikke gjør det.»

LESOGSÅ: Fratar politiet personvern

Powered by Labrador CMS