ILLUSTRASJON: Flere politidistrikter er nå i gang med å utlyse og ansette flere i faste stillinger, melder POD i en pressemelding. Bildet er tatt under Arendalsuka i 2019.

Lyser ut en rekke politistillinger for å nå målet om to per tusen

HR-direktør i Politidirektoratet Karin Aslaksen sier at målet gis høyest prioritet.

Publisert Sist oppdatert

I begynnelsen av juli kunne Politiforum fortelle at den ordinære politibemanningen synker. Politidirektoratets (POD) egne bemanningstall viste at det hadde blitt 98 færre politiårsverk fra utgangen av februar til utgangen av mai.

Nå viser det seg at politiet vil gjøre noe med den statistikken. Et søk på ulike jobbsider på nett, viser at det ligger unormalt mange utlyste ledige politistillinger rundt omkring i landet.

Politiforum har derfor kontaktet POD for å høre hva bakgrunnen er, og får til svar en link til en pressemelding som POD kort tid i forveien har lagt ut på nett.

Her heter det at «flere politidistrikter er nå i gang med å utlyse og ansette flere i faste stillinger».

LES OGSÅ: Over halvparten uten politijobb

- Målet gis høyeste prioritet

Vider heter det at «målet om 2 politifolk per 1000 innbygger har vært viktig for å sikre en betydelig styrking av politiet over tid. Politidirektoratet og politidistriktene har et høyt fokus på å sikre tilstrekkelig bemanningsvekst for å innfri dette kravet».

POLITIET ANSETTER FLERE: - Politidekningen forventes å øke etter andre halvår, og målet om to politiårsverk per 1000 innbygger gis høyest prioritet, sier HR-direktør Karin Aslaksen i POD.

Totalt hadde politiet 17.522 årsverk ved utgangen av juni 2020, som tilsvarer en økning på 165 årsverk fra samme periode i fjor.

Mens antallet politiårsverk økte med 262 årsverk, til totalt 10.610 ved utgangen av juni 2020, skriver POD videre i pressemeldingen. I dette tallet er de 399 midlertidige koronastillingene og 183 sommervikarene inkludert.

Legges disse politiårsverkene til grunn innebærer det at politidekningen ved utgangen av juni er 1,97 politifolk per tusen innbyggere. Årsverk i Politiets sikkerhetstjeneste er ikke med.

- Det betyr at politidekningen forventes å øke etter andre halvår, og målet om to politiårsverk per 1000 innbygger gis høyest prioritet, sier HR-direktør Karin Aslaksen i POD i pressemeldingen.

Skal nås i 2020

Målet om to per tusen skal innfris innen utgangen av 2020. Det var Politiets Fellesforbund (PF), under Arne Johannessens ledelse, som lanserte målet i 2005. Politiforum har tidligere fortalt at det ble spilt inn som en del av statsbudsjettet, og senere ble det tverrpolitisk enighet om at det burde være politiets bemanningsmål.

Oppbemanningen skjer samtidig som at politidistriktene har varslet om utfordrende og stramme budsjett for 2020. Tidligere i år uttalte også POD-sjef Benedicte Bjørnland at forventningen til utviklingen i politiets budsjett i årene som kommer gjør at politiet allerede i 2020 må planlegge og iverksette effektiviseringstiltak.

- Hvordan skal disse stillingene finansieres?

- Bemanningsmålet om to politifolk per 1000 innbygger skal nås innenfor etatens budsjettramme. Vi ser at den økonomiske situasjonen er krevende for flere politidistrikt, og at det må foretas krevende prioriteringer for hva som gir best mulig polititjenester innenfor tildelte ressurser. Vi har tett dialog med både politidistrikt, særorgan og departementet i dette arbeidet, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Powered by Labrador CMS