Denne politimannen ser utover distriktet med lavest politidekning: Vest, med hovedsete i Bergen.

Politidekningen på stedet hvil siste kvartal

Men et distrikt er forbipassert og har nå landets laveste politidekning. Se tallene for ditt distrikt.

Publisert

I fjor steg politidekningen i de aller fleste distrikter i takt med med ansettelsen av nyutdannede politifolk. Ved nyttår hadde politidistriktene 1,71 politifolk per 1000 innbyggere. Med PST og særorganer var tallet for politietaten som helhet 1,9.

Nå har Politidirektoratet sluppet tall for første kvartal 2018. Den viser at politidekningen er på 1,71 politifolk per 1000 innbyggere i distriktene og 1,9 medregnet særorganer og PST.

Går man svært detaljert til verks og legger på en desimal på direktoratets tall, viser tallene en veldig svak nedgang. Nedgangen er imidlertid så svak at politidekningen må sies å stå på stedet hvil.

LES OGSÅ: Sannheten om den norske politidekningen

Nå er politiet i Vest tynnest bemannet

Det er politiet i Agder som øker mest. Øker gjør den også noe i Trøndelag og Innlandet. I Finnmark synker politidekningen noe, fra 2,9 politifolk til 2,85 politifolk per innbygger. 

Lavest politidekning per 1. kvartal i år har Vest politidistrikt, med 1,45 politifolk per 1000 innbyggere. Her har politidekningen ikke økt siden i fjor sommer. Distriktet har dermed blitt forbigått av Møre og Romsdal politidistrikt, som hadde landets klart laveste politidekning da Politiforum talte opp i høst. Også Agder og Sør-Vest politidistrikter har passert politidistriktet med hovedsete i Bergen.

Finnmark har den høyeste politidekningen, fulgt av Oslo. De to distriktene ligger langt over de andre.

Politiet mener man vil nå en politidekning i Norge på to politifolk per tusen innbyggere i løpet av 2020. I dette tallet regner man hele etaten, PST og særorganer inkludert.

Politidekningen i Norge (per tusen innbyggere)

  Nyttår 2018 30. mars '18 Endring
Oslo politidistrikt 2,475 2,457 -0,018
Øst politidistrikt 1,584 1,573 -0,011
Innlandet politidistrikt 1,472 1,487 0,015
Sør-Øst politidistrikt 1,517 1,524 0,006
Agder politidistrikt 1,504 1,544 0,040
Sør-Vest politidistrikt 1,549 1,547 -0,002
Vest politidistrikt 1,465 1,445 -0,020
Møre og Romsdal politidistrikt 1,500 1,478 -0,022
Trøndelag politidistrikt 1,556 1,574 0,019
Nordland politidistrikt* 1,748 1,726 -0,023
Troms politidistrikt* 1,726 1,734 0,009
Finnmark politidistrikt 2,899 2,849 -0,050
Totalt politidistrikt 1,715 1,711 -0,003
Totalt inkl særorgan 1,849 1,845 -0,004
Totalt inkl. PST 1,909 1,906 -0,004
Powered by Labrador CMS