PF-leder Unn Alma Skatvold.
PF-leder Unn Alma Skatvold.

FORBUNDSLEDEREN HAR ORDET

Politi på krita

Flere politidistrikter kommer til å gå med underskudd, og man forsøker å fordele dette utover flere år. Det er som å handle med et kredittkort uten å vite om du får betalt regningen!

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Tidligere PF-leder Arne Johannessen har gått ut og sagt at årets politibudsjett er det dårligste siden 2005.

Avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet har i et intervju med Politiforum sagt at han frykter bemanningskutt i politiet, og at «behovet for å prioritere noen områder innenfor eksisterende budsjettrammer, medfører selvfølgelig en risiko for at vi ikke vil klare å levere fullgode tjenester på andre områder samtidig».

Flere og flere politiledere er nå tydelige på hva dette betyr for både prioriteringer og forventninger. Vi har innhentet informasjon fra alle politidistrikter og særorganer som dokumenterer at det planlegges med en betydelig reduksjon i antall ansatte og tjenestene disse er satt til å levere.

På tross av dette må det i tillegg planlegges med å bruke mer penger enn det virksomhetene har fått i budsjett.

Flere kommer derfor til å gå med underskudd og man forsøker å fordele dette utover flere år. Det er som å handle med et kredittkort uten å vite om du får betalt regningen!

Politikere og samfunnet må være klar over hva dette betyr. Justisministeren har fått tall og konsekvenser overlevert i møte med Politiets Fellesforbund. Jeg forventer at hun og politisk ledelse dermed står i ryggen på de prioriteringene som må gjøres, og ikke som alltid bare sier hvor mye penger politiet har fått, og at alt må løses innenfor de tildelte rammene.

Vi trenger en politisk ledelse i ryggen i det som kommer til å bli en tøff tid fremover.

Vi trenger en politisk ledelse i ryggen i det som kommer til å bli en tøff tid fremover.

Årets mellomoppgjør løste seg, men det er nok av andre viktige saker å jobbe med før sommeren. Særaldersgrenseordningen, nytt personalreglement, tilpasningsavtale til Hovedavtalen for politiet, ny lønnspolitikk for etaten og oppstart av jobben med å sikre at vi som skal jobbe for overholdelse av lover og regler selv har arbeidsavtaler som er lovlige.

Og når det blir mindre penger å rutte med, og med det færre ansatte i politiet, vet vi erfaringsmessig at det letes etter kreative måter å skvise mer effekt ut av de ressursene vi har.

Det er derfor viktigere enn noensinne å ha en fagforening i ryggen, en fagforening som kjemper alle de kampene vi har foran oss.

Det kommer vi til å gjøre – det er derfor du har Politiets Fellesforbund.

Powered by Labrador CMS