Styrevedtak: Sender tydelig brev til Justisdepartementet

På det ekstraordinære styremøtet ved Politihøgskolen ble det vedtatt å sende brev til Justisdepartementet, med tydelig beskjed om høgskolestyrets rett til å selv fatte vedtak.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble det holdt ekstraordinært styremøte ved Politihøgskolen, etter at Justisdepartementet ga beskjed om at de måtte godkjenne høgskolens vedtak om å flytte studieplasser fra Stavern til Oslo.

9. februar vedtok styret ved Politihøgskolen at 24 studieplasser skulle flyttes fra Stavern til Oslo fra høsten av, mens klasseantallet skulle opprettholdes. Siden Oslo ville få en ekstra klasse ville også ett årsverk vil overført dit.

Men i et brev til Politidirektoratet og PHS mandag i forrige uke, satte Justis- og beredskapsdepartementet foten ned for at PHS selv skal kunne bestemme dette, og skrev at forslag om endringer i fordelingen av studieplasser måtte godkjennes av dem.

På dagens styremøte var det full enighet blant styremedlemmene om at de måtte markere tydelig overfor Justisdepartementet, at de mener at høgskolestyret er i sin fulle rett til å bestemme dette.

Flere styremedlemmer uttrykte at de ble overrasket og provosert over brevet Justisdepartementet sendte til Politidirektoratet og POD. Her skrev departementet: «I 2020 ble opptaket til Politihøgskolen redusert fra 550 til om lag 400 studieplasser. I Tildelingsbrevet til Politidirektoratet samme år heter det at hele reduksjonen på om lag 150 studieplasser skal gjennomføres i Oslo. Det følger av dette at eventuelle forslag om endringer i fordelingen av studieplasser mellom studiestedene må forelegges JD for beslutning».

LES OGSÅ: Justisdepartementet krever å godkjenne Politihøgskolens vedtak om å flytte studieplasser

Styret vedtok at de ga styreleder, nestleder og fire andre utvalgte styremedlemmer fullmakt til å formulere et brev til departementet.

Styreleder Hans Vik uttalte under møtet at han mener det er viktig å få en god dialog med Justisdepartementet, og pekte på at det nå var for høy temperatur.

- Vi må få til denne dialogen, for nå er temperaturen altfor høy. Både mellom oss og departementet, og på studiestedene, sa Vik.

LES OGSÅ: Styrevedtak: 24 studenter flyttes fra Stavern til Oslo

Powered by Labrador CMS