Bildet viser uteksaminering fra Politihøgskolen i Stavern i 2019.
Bildet viser uteksaminering fra Politihøgskolen i Stavern i 2019.

AUTONOMIDEBATTEN VED POLITIHØGSKOLEN

PHS-styret setter foten ned - ber om møte med Justisdepartementet

«Slik vi ser det har ikke departementet adgang til å instruere styret vedrørende dette vedtaket», skriver PHS-styret i brevet som nå er sendt til Justisdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

På det ekstraordinære styremøtet ved Politihøgskolen, som ble holdt på mandag, ble det vedtatt å sende et brev til Justisdepartementet med tydelig beskjed om høgskolens rett til selv å fatte vedtak. Nå er brevet sendt.

I brevet påpeker Politihøgskolens styre at de forholder seg til styreforskriften, og at det står i paragraf 2, punkt 1, at «styret er ansvarlig for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet».

Videre skriver de at: «Styret har etter dette ansvar for å sikre rammene for at Politihøgskolen oppfyller universitets- og høyskolelovens krav om å tilby utdanning på høyt faglig nivå. Nasjonale krav til kvalitet i utdanningene og akkreditering som høgskole tilsier at studiestedenes fagmiljøer knyttet til et studietilbud skal vurderes under ett, og ligger til grunn for styrets vedtak om fordeling av studieplasser på bachelorstudiet for opptaket i 2021, i møtet 9. februar 2021».

De legger til at styreforskriften angir rammene for Justisdepartementets styring av Politihøgskolen.

«Slik vi ser det har imidlertid ikke departementet adgang til, etter styreforskriften å instruere styret vedrørende dette vedtaket».

LES OGSÅ: Justisdepartementet krever å godkjenne Politihøgskolens vedtak om å flytte studieplasser

- Vi ønsker en dialog

Bakgrunnen for saken er at styret ved Politihøgskolen, under et styremøte 9. februar, vedtok at 24 studieplasser skulle flyttes fra Stavern til Oslo fra høsten av, mens klasseantallet skulle opprettholdes. Politihøgskolens studiested i Oslo ville dermed få en ekstra klasse, og ett årsverk ville bli overført dit.

Men i et brev til Politidirektoratet og PHS mandag i forrige uke, gikk Justis- og beredskapsdepartementet imot at PHS selv skal kunne bestemme dette, og skrev at forslag om endringer i fordelingen av studieplasser måtte godkjennes av dem.

Styreleder Hans Vik sier til Politiforum at han håper de kan ha et møte med Justisdepartementet, for å diskutere uenigheten rundt dette.

- Vi ønsker en dialog med Justisdepartementet om de mer prinsipielle sidene rundt styringen av Politihøgskolen, sier Vik.

- Du nevnte i styremøtet på mandag at temperaturen nå har blitt altfor høy, både mellom styret og departementet, men også mellom studiestedene på Politihøgskolen?

- Det er høy temperatur på PHS, og jeg er opptatt av å få den ned. I den anledning har jeg et sterkt behov for at vi får en god dialog med departementet. Det håper jeg vi får, og så tar vi det derfra, sier Vik.

Uenighet om paragraf

I brevet som styret har sendt til Justisdepartementet, skriver styret ved Politihøgskolen at uenigheten om rekkevidden av styrets myndighet, etter deres syn bygger på forskjellig forståelse av paragraf 2 i styreforskriften.

«Styret hadde foretrukket at forskriften ble presisert slik at styrets rolle, ansvar og myndighet klargjøres. Prosessen rundt en forskriftsendring vil åpne muligheten for en prinsipiell diskusjon om spørsmålet. Uklarheten som i dag råder er krevende for ledelsen; men ikke minst for våre ansatte og studenter. Som styreleder og nestleder ber vi derfor om et møte med departementet», skriver de.

LES OGSÅ: Styrevedtak: 24 studenter flyttes fra Stavern til Oslo

Powered by Labrador CMS