Studentene ved Politihøgskolen i Oslo har hatt mer hjemmeundervisning enn studenter ved andre studiesteder, på grunn av økt smitte i Oslo.

- Særlig viktig å ta vare på studentene i denne tiden

En undersøkelse viser at 53 prosent i stor grad opplever livet som student som mer krevende enn før korona. - Ingen grunn til å tro at politistudentene er noe unntak, sier leder av PF politistudentene.

Publisert Sist oppdatert

Studentene ved Politihøgskolen har, i likhet med en stor andel av studentene ved alle landets studiesteder, hatt mye hjemmeundervisning digitalt dette året. Marcus Hagen, leder av PF Politistudentene, mener det er særlig viktig å sørge for at studentene opplever å bli ivaretatt i denne perioden.

Han viser til en undersøkelse utført blant studenter ved NTNU i Trondheim, som viser at 53 prosent i stor grad opplever livet som student under korona som mer krevende enn før. Over halvparten av studentene oppgir også at de er mer stresset enn før koronautbruddet.

Hagen mener det ikke er noen grunn til å tro at politistudentene er noe unntak.

- Jeg mener Politihøgskolen også har et ansvar for å ivareta det psykososiale miljøet til tross for at studentene ikke er fysisk til stede på skolen. Undersøkelsen fra Trondheim underbygger viktigheten av å ta vare på studentenes psykiske helse når 40 prosent rapporterer om psykiske plager. Studentene vi har snakket med savner kommunikasjonsmuligheter med Politihøgskolen hvor spørsmål relatert til psykisk helse blir besvart og grundig vurdert, sier Hagen.

Kontaktlærere

Han tror førsteårsstudentene nok er mer fornøyde enn tredjeårsstudentene, siden de har kunnet være mer fysisk på skolen. Han forklarer at førsteårsstudentene ble tildelt kontaktlærer for en stund siden, mens tredjeårsstudentene ikke fikk dette før nå nylig.

- Slik jeg har forstått det har B3 fått kontaktlærer nå. Vi har reagert litt på hvorfor det har kommet så seint. Så har det også vært tilbakemeldinger på at det er forskjell på hvor mye kontaktlærerne engasjerer seg, sier Hagen.

Han legger til at de vil se på ulike tiltak for å bedre politistudentenes hverdag i koronatiden.

- Kanskje vi kan få til at det er mulig for studentene å komme innom biblioteket på skolen, og bruke lesesalen med smitteverntiltak. Så kan folk møtes der, og låne de bøkene man trenger. Nå kan studentene hente bøker der, men det er ikke muligheter for å sitte der, sier Hagen.

Han forteller at de også vurderer å starte en instagramkonto med morsomme konkurranser og lavterskel for å stille spørsmål.

- Det som er viktig er å skaffe en forutsigbar skolehverdag og semester så godt det lar seg gjøre. Jeg tenker det er viktig at skolen er tydelig på alt de kan. Hvis det er helt umulig å gjøre det forutsigbart, så ta studentene med på det og si at dette kan vi ikke si mer om akkurat nå. Kommunikasjon kan bidra til mindre stress, selv om man ikke har noen ny info. Mange kan jo veldig lett overtenke, og så er fasiten at det ordner seg, sier Hagen.

- Hvordan reagerer politistudentene på koronasituasjonen?

- Du finner noen som synes dette er helt greit, og noen som synes dette er veldig vanskelig. Politiyrket er veldig praktisk, og det å se medstudenter og øve seg på ulike øvelser er noe av det som er veldig gøy med å studere ved Politihøgskolen, sier han.

LES OGSÅ: Marcus (22) er ny leder for PF Politistudentene

- Ekstra utfordringer

Geir Valaker, avdelingsleder for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen i Oslo, forklarer at Politihøgskolen har fokus på disse problemstillingene, og at de er klar over at dette er noe som slår inn også hos deres studenter og ansatte.

- Hensynet til smittevern gjør at høgskolen nå opplever ekstra utfordringer, som for øvrig i samfunnet. Det er litt ulik situasjon ved våre studiesteder, som også følger lokale råd og retningslinjer. Oslo har nok det største utfordringsbildet. Men, hele Politihøgskolen har fokus på de problemstillingene som her omtales, sier Valaker.

- Vi har opprettet flere kontaktpunkter og ordninger for å fange opp dette på en best mulig måte, legger han til.

Valaker forklarer at førsteårsstudentene frem til nå er gitt prioritet med tanke på organisert undervisning og å møte opp fysisk på campus. Han legger til at Politihøgskolens avdeling i Oslo har noe mer digital undervisning enn de andre studiestedene, siden det er mer smitte i hovedstaden. Dette gjelder særlig studentene som er i siste studieår.

- Vi har satt i gang såkalte «kullmøter» på Zoom, og jevnlig dialog med lederne i studentrådene er viktig med tanke på de fleste spørsmål og utfordringer. Kontaktlærere gjennomfører dessuten nettmøter med de ulike klassene. Studentene i andre studieår (B2) blir fulgt opp gjennom nærhet til egne veiledere og praksisansvarlige. Læringsmiljøutvalg, som består av både studenter og representanter for de ansatte, har saker som vedrører studentenes helse på dagsorden, sier Valaker.

LES OGSÅ: Når annerledes blir den nye normalen

- Opprettet for noen uker siden

Han legger til at det er opprettet et lavterskeltilbud med kontaktinformasjon til studentstøttekontakter, som har spesifikk opplæring, kontaktlærere og utvalgte studieledere. Han forklarer at han ogsp kjenner til at studenter selv har tatt initiativ til sosiale sammenkomster på nett, i tillegg til initiativ fra enkelte lærere og ledere.

- Førsteårsstudentene har hatt en ordning med kontaktlærer en god stund, men det har tatt tid før tredjeårsstudentene har fått den samme ordningen. Hva er grunnen til at de ikke fikk kontaktlærer før nå?

- Det er ikke vanlig med kontaktlærere i høyere utdanning, men på grunn av koronasituasjonen ble det for noen uker siden besluttet å opprette ordningen også for studentene i siste studieår, sier Valaker.

Forslaget fra lederen av PF Politistudentene, om å la studenter få sitte på lesesalen med koronarestriksjoner som avstand og desinfisering av pulter, er derimot ikke like enkelt å gjennomføre, ifølge Valaker.

- Overholdelse av smittevernregler og utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser er i hele semesteret lagt til grunn for opphold på campus. De siste innskjerpingene har dessverre ført til at studentene inntil videre ikke kan oppholde seg på campus. Det innebærer også lesesal og bibliotek, sier han.

LES OGSÅ: Mener politifolk bør prioriteres for koronavaksine: - Dette handler om beredskapen i samfunnet

Powered by Labrador CMS