VIL HA MER TRENING: - Behovet for bevæpning i politiet er større nå enn det har vært tidligere. Da bør også utdanningen samsvare med utviklingen i tjenesten, mener Josefine Bjørshol Roksvaag, leder for Politiets Fellesforbunds (PF) studentforening PF Politistudentene.

Etterlyser mer skytetrening på Politihøgskolen

Behovet for bevæpning i politiet øker, og derfor trenger også studentene mer skytetrening, mener Josefine Bjørshol Roksvaag, leder for PF Politistudentene.

Publisert

Selv om politiet i Norge er ubevæpnet i ordinær tjeneste, øker antallet oppdrag hvor politiet bærer våpen. Nå etterlyser politistudentene mer skytetrening under studieløpet på Politihøgskolen (PHS).

– Jo mer vi trener, jo bedre blir vi, sier Josefine Bjørshol Roksvaag, leder for Politiets Fellesforbunds (PF) studentforening PF Politistudentene.

Hun forteller at politistudentene ønsker mer skytetrening for å øke egen sikkerhet, og skape trygghet for innbyggerne og samfunnet.

– Dette er viktig spesielt med tanke på håndtering av skytevåpen i skarpe situasjoner, og ikke minst for å løse samfunnsoppdraget, sier hun.

I fjor gjennomførte PF Politistudentene en større spørreundersøkelse blant studentene.

– Det var et overveiende flertall som ga tilbakemelding om at de ønsket mer operativ trening og skytetrening. Det er en konstant etterspørsel etter dette, sier hun.

Roksvaag understreker at bevæpning er noe politiet forsøker å unngå, men at det ikke alltid lar seg gjøre.

Josefine Bjørshol Roksvaag, leder for PF Politistudentene.

– Trusselnivået i samfunnet og kriminalitetsutviklingen har endret seg de siste årene. Bare i 2021 skjedde det mange alvorlige hendelser. Det viser tydelig at behovet for bevæpning i politiet er større nå enn det har vært tidligere. Da bør også utdanningen samsvare med utviklingen i tjenesten. Når de som tar politiutdanningen utrykker ønske om mer trening med våpen, bør man ta det på alvor, fortsetter hun.

Kan alltid bli bedre

For å bestå bachelorgraden på PHS må studentene bestå oppskyting med både pistol og MP5. En opptelling det forrige styret i PF Politistudentene gjorde, viste at de gjennom studieløpet hadde ni dager skytetrening med pistol, og 2,5 dager skytetrening med MP5. Det inkluderer oppskyting.

I tillegg har studentene enkelte caser med blåvåpen og simulatortrening.

– Vi ønsker at det tilrettelegges for mer øving i både undervisningen og på fritiden på skytebanen og med blåvåpen til både pistol og MP5 i øvingslokale, sier Roksvaag.

Ved de tre studiestedene på PHS er det ulik praksis.

– Forskjellene ønsker jeg ikke å uttale meg om, men tilrettelegger man mer, så legger man i større grad til rette for at studenter kan ta ansvar for egen læring og utvikling, fortsetter hun.

Det politistudentene konkret ønsker, er at det tilrettelegges bedre for egentrening på fritiden, og da spesielt med blåvåpen, simultantrening og tilgang på skytebaner nær studiestedene.

– Jeg synes vi har en god utdannelse som gjør oss i stand til å håndtere bevæpnede oppdrag. Men jeg tror mer trening gjør at man blir mer komfortabel med å håndtere våpenet og at man dermed er mer trygg i skarpe situasjoner. De skarpe situasjonene vil alltid være skarpe, men de kan gjøres mer «komfortable» ved at man har en økt trygghet i håndteringen, fortsetter Roksvaag.

Politistudentlederen presiserer at Norge har verdens beste politiutdannelse.

– Det er ikke tvil om at politibetjentene som kommer ut fra PHS vil håndtere skarpe oppdrag på en god måte. Utdanningsløpet legger opp til at vi skal kunne håndtere slike oppdrag allerede første dag på jobb. Det er man bevisst på når man går på PHS, at det kan smelle første dag. Men selv om vi har verdens beste utdannelse, kan vi alltid bli bedre, avslutter hun.

Har forståelse, men…

Seksjonsleder Eirik Rosø for Operativ seksjon ved PHS, viser til at skolens samfunnsoppdrag er å utdanne tjenestepersoner til norsk politi.

– Gjennom en treårig bachelorutdanning skal PHS sikre at studentene innehar kunnskaper, ferdigheter og holdninger politiet må ha for å sikre trygghet, lov og orden. Uteksaminerte studenter fra PHS skal sikre at politiet kan utføre forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet på en måte som ivaretar borgernes rettsikkerhet og trygghet, og samfunnets interesser for øvrig, skriver han i en e-post til Politiforum.

Rosø trekker frem at politiet er en kunnskapsstyrt organisasjon og PHS bidrar til dette gjennom blant annet forskning, utdanning og faglig utvikling.

– PHS er opptatt av samfunnsutviklingen, slik at vi også tilbyr utdanninger som har høy samfunnsrelevans. Norsk politi er i utgangspunktet et ubevæpnet politi, men skal også kunne løse ekstraordinære oppdrag der bevæpning er nødvendig for oppdragsløsningen. PHS mener at vår bachelorutdanning også ivaretar dette prinsippet og kravet, gjennom det samlede læringsutbyttet våre studenter får etter endt utdanning, skriver han videre.

Rosø sier at PHS har forståelse for ønsket fra PF Politistudentene om mer operativ trening og skytetrening.

– PHS vil likevel presisere at våre studenter, etter endt treårig utdanning, har den nødvendige og påkrevde kompetansen som kreves for innsatspersonell til norsk politi (IP4). Studentene har dedikerte perioder i studiet til ren operativ trening og skytetrening, men PHS vil likevel presisere at øvrig undervisning og spesielt andre studieår med praksis i politidistriktene, samlet gir studentene tilfredsstillende kompetanse til å kunne tjenestegjøre i norsk politi, fortsetter han.

Avslutningsvis skriver Rosø at skytetreningen på PHS handler i stort om ferdigheter i og kunnskap om bruk av våpen i politiets tjeneste.

– Våpen, som maktmiddel, brukes også i andre deler av undervisningen; både i øvrig operativ trening og i kunnskapsformidlingen for øvrig. I tillegg har studentene ansvar for egen læring, og vi vet at en del eksempelvis er medlemmer av skyteklubber. Det oppfordres de til, og de gis mulighet til egentrening med blå-våpen på de ulike studiestedene. For dem som skal over i jobber der det kreves annen IP-godkjenning, har PHS flere operative etter- og videreutdanninger som kvalifiserer dem til det, avslutter han.

LES OGSÅ: Bør opptakskravene til Politihøgskolen revurderes?

Powered by Labrador CMS