Politiets operatører registrerer flere oppdrag enn tidligere.
Politiets operatører registrerer flere oppdrag enn tidligere.

Politiets operasjonssentraler registrerte over 800.000 oppdrag i fjor

Registrerer flere oppdrag.

Publisert

PO-tallene viser at operasjonssentralene i politiet i 2016 registrerte hele 809.893 oppdrag. I 2007 var tallet over 200.000 oppdrag lavere – 604.115.

Politiet i Oslo politidistrikt, som nå er slått sammen med Asker og Bærum, registrerte over 130.000 oppdrag i fjor. For ti år siden var tallet under 100.000 oppdrag.

Samme utvikling skjer i de andre distriktene. Sør-Øst politidistrikt økte antall registrerte oppdrag fra 111.603 i 2007 til 127.249 i 2016. I Øst økte oppdragsmengden i PO fra 71.480 til 106.002 i samme periode.

Mer detaljert registrering

Tross at tallene strekker seg tilbake til 2007, er det vanskelig å konkludere med hvordan politiets oppdragsmengde og ulike typer oppdrag har endret seg de siste ti årene. 

Årsaken er at politiet de siste årene har endret på hvordan de logger oppdrag i PO. Først i 2015 ble det etablert nasjonale føringer for hvordan oppdrag skulle kodes. Tidligere ble mange mindre oppdrag etter alt å dømme aldri ført i politiets datasystemer.

– Det som kan forklare noe av økningen er at vår registreringspraksis har endret
seg. Vi loggfører flere oppdrag enn tidligere. For å konkludere om politiet har fått mer å gjøre eller om publikum har økt forventning til politiet, må vi se på flere indikatorer. Så det er vanskelig å stadfeste hva økningen i PO betyr, sier Philip Tolloczko i Politidirektoratet.