Nedsatt hørsel og tinnitus ved skuddsmell

Finansklagenemnda har godkjent hørselsskadene en politibetjent pådro seg etter skuddsmell på skytebanen i 2005.

Publisert Sist oppdatert

Vilkåret for å få erstatning er at skaden skyldes en «ulykke», men PF Forsikring mente at et defekt hørselvern med påfølgende hørselskade ikke kunne anses som en ulykke ettersom hun «frivillig» tok på seg hørselvernet.

Defekt hørselvern

Politiets ordinære hørselsvern var så store at politikvinnens skuddsikre tungvest kunne dytte hørselsvernet ut av posisjon med det resultat at ørene ikke ble dekket i tilstrekkelig grad.

Derfor brukte hun normalt sitt eget private hørselsvern som var mindre og tilpasset henne. Under øvelsesskytingen i 2005 ble hun imidlertid beordret til å bruke et tredje hørselvern, et såkalt taktisk hørselvern. Dette var nytt og ukjent for henne.

Hørselvernet hadde bl.a. mikrofon, volumkontroll, høyttalere og batterier, og var derfor større og tyngre enn det hun var vant til.

Hun hadde aldri brukt dette tidligere, og hun fikk heller ingen opplæring i hvordan dette hørselsvernet fungerte.

Enstemmig avgjørelse

Allerede ved første skudd fra sidemannen oppdaget politikvinnen at noe var galt med hørselvernet. Hun hørte kraftige smell og «hyling» i øret. Hun fikk umiddelbare plager i form av en dottfølelse og nedsatt hørsel, og hun avbrøt straks øvelsen.

Finansklagenemnda kom enstemmig til at det forelå en ulykkesskade og la til grunn at politikvinnen rent faktisk ble påført en hørselsskade, og at dette mest sannsynlig skyldes at hørselsvernet var defekt eller at hørselsvernet kan ha forskjøvet seg akkurat i det skuddet fra sidemannen smalt.

Finansklagenemnda har i denne saken kommet frem til en riktig avgjørelse.

Skadelidte skal ikke ha risikoen for at verneutstyret svikter eller kommer ut av stilling når arbeidsgiver beordrer henne til å bruke dette uten å gi nødvendig opplæring.

Det følger også av arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver skal sørge for «at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakerens rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk».

At verneutstyret svikter og påfører en skade er nettopp en del av det uventede risikobildet skadelidte har forsikret seg mot gjennom PFs ulykkesforsikring; skaden erpåført grunnet en plutselig ytre påvirkning utenfor skadelidtes kontroll.

Politikvinnen har nå krav på erstatning fra PF Forsikring dersom hørselsskaden gir livsvarige mén.

Avgjørelsen fra Finansklagenemnda vil også være retningsgivende for om skaden skal godkjennes som en «arbeidsulykke» hos både NAV og Statens Pensjonskasse.

Avgjørelsen kan leses i sin helhet på www.finkn.no.