Matforgiftet i Liberia – nektet yrkesskadeerstatning

En politibetjent fra PST ble matforgiftet under tjenestereise til Liberia. Først da en tilsvarende sak fikk medhold i Høyesterett, aksepterte Statens Pensjonskasse yrkesskaden.

Publisert Sist oppdatert

Politibetjenten ved PST var i Liberia på FN-oppdrag og ble matforgiftet da hans spiste lunsj i arbeidstiden i 2004. Han fikk en kraftig mage- og tarminfeksjon. Dette medførte «reaktiv artritt» – en leddbetennelse med store leddsmerter som en reaksjon på betennelsen i mage- og tarmsystemet.

I tillegg fikk han regnbuehinnebetennelse på øyet. Dette kan føre til blindhet kun etter få dager uten korrekt behandling. Regnbuehinnebetennelsen stod i sammenheng med den reaktive artritten ettersom immunforsvaret svekkes.

Han hadde begge betennelsene i kroppen i flere år og gikk til månedlig behandling, og den første perioden måtte han benytte rullestol og deretter gåstol.

Forsvaret nektet å dra

Før han dro på oppdraget i Liberia, sendte Forsvaret et helseteam. Temaet avdekket så kritikkverdige sanitære forhold at Forsvaret nektet å sende personell dit. Til tross for dette, sendte PST politibetjenten nedover på FN-tjeneste.

Forholdet er regulert i Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade. Mage- og tarminfeksjonen skyldes smitte i et geografisk område med særskilt sykdoms- og smittefare, og skal derfor likestilles som en yrkesskade. I rundskrivet til bestemmelsen, er politietatens innsats trukket frem som eksempel på arbeidsforhold med særskilt smittefare, og som skal dekkes av bestemmelsen.

Til tross for dette, nektet Statens Pensjonskasse først å godkjenne skaden som yrkesskade.

Tjenestereisen skjedde på beordring fra arbeidsgiver. Etter vårt syn utsatte arbeidsgiver politibetjenten for en ekstraordinær risiko, og arbeidsgiver burde være den nærmeste til å bære denne risikoen.

Høyesterettsavgjørelse

Først etter at Høyesterett avgjorde spørsmålet i en tilsvarende sak i 2009, godkjente Statens Pensjonskasse matforgiftningen som en yrkesskade (Rt. 2009 side 1485).

Saken for Høyesterett gjaldt også «reaktiv artritt» som følge av matforgiftning under en tjenestereise i Dammam i Saudi-Arabia. Høyesteretts flertall kom til at det var grunnlag for å anse smittepåføringen med påfølgende reaktive artritt som en yrkessykdom likestilt med yrkesskade. Smitte pådratt i geografiske områder med særskilt sykdoms- eller smittefare var omfattet av yrkessykdomsforskriften.

7 år etter matforgiftningen fikk politibetjenten til slutt sin erstatning fra Statens Pensjonskasse. Det økonomiske tapet bestod primært av manglene utenlandstjeneste, turnus, overtid og ulempetillegg.