Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.
Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

FORBUNDSLEDEREN HAR ORDET

Nytt år, nye muligheter!

Pensjon, lønn, medbestemmelse og varsling, er blant de viktigste temaene Politiets Fellesforbund vil jobbe med i 2023.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Vi avsluttet året med et kraftig spark mot det vi opplevde som at medbestemmelsen ikke ble tatt nok på alvor. Etter noen oppvaskrunder, evaluering og tydelig tale har vi nå startet året med en mer optimistisk tone. Justisministeren med sitt departement involverer mer, og politidirektøren fronter medbestemmelsen på flere arenaer.

Den er viktig for å unngå mange interne kamper og fordi den gir det beste resultatet. Da er det viktig at tonen fra toppen finner veien ned i etaten og at vi dermed vil oppleve en stadig fremgang i etaten som helhet.

Det fremlagte medbestemmelsebarometeret, som Politiets Fellesforbund er part i, viser dessverre særlig stor nedgang for statlig sektor. La oss sørge for at politiet drar den statistikken i positiv retning. Vi har alt å vinne på det.

Medbestemmelse må det også være når vi nå går inn i den viktigste perioden på mange år hva gjelder pensjon. Økonomien i særalderspensjonen skal forhandles. Her foregår det en utredningsfase frem til 1. april, før forhandlingsfasen starter, med frist 1. juli.

Når det gjelder hvem som skal ha lavere pensjonsalder og fra hvilken alder den skal gjelde, er dette en politisk beslutning, men etter en utredning hvor vi partene får medvirke. Fristen for dette arbeidet er 1. juni.

Politiets Fellesforbund er opptatt av at medlemmene skal få en pensjon som er riktig, sammenlignet med ansatte uten særaldersgrenser.

Vi har satt inn mye ressurser og kompetanse, og sammen med UNIO skal vi følge dette tett utover våren. Politiets Fellesforbund er opptatt av at medlemmene skal få en pensjon som er riktig, sammenlignet med ansatte uten særaldersgrenser.

Våren inneholder også et mellomoppgjør. I et mellomoppgjør er det kun økonomien det forhandles om. Tradisjonelt sett er mellomoppgjør enklere, men inngangen til dette er mer krevende enn på lenge.

Dersom statlige ansatte for tredje år på rad taper reallønnsvekst i forhold til det private arbeidslivet, er det fare for at dette ikke kan unnskyldes lenger.

Det er alltid en grunn til at akkurat offentlig ansatte må være moderate, forvente lite og ta ansvar. Nå er det på tide at staten tar ansvar. Ansvar for å beholde og rekruttere dyktige, høyt utdannede med riktig kompetanse i yrker som ivaretar, trygger og viser omsorg for landets innbyggere.

Det offentlige ses ofte på som en utgiftspost, men de virkelig store utgiftene vil komme dersom det offentlige ikke satses på.

Apropos penger. Nyheten om at regjeringen vil etterfylle budsjettene, til blant andre politiet, på grunn av høyere prisvekst enn først antatt, er god. Det gjenstår å se i revidert nasjonalbudsjett hvor mye dette innebærer, men det viser at det nytter å si fra, at politisk jobbing har effekt og at vi har politikere som lytter. Vi skal fortsette å si fra. Det er jobben vår.

Så ønsker vi også at du skal kunne si fra, men at det skal være trygt. Derfor starter jobben med å forbedre de interne varslingsrutinene i etaten. Pål Lønseth fra Økokrim skal nå lede arbeidsgruppa og Politiets Fellesforbund valgte da å være med. Vår nestleder, Ørjan Hjortland, går inn med kompetanse og engasjement.

I tillegg fortsetter jobben med å få på plass et uavhengig varslingsombud. Sammen med andre aktører innen justis ser vi nå på om det er mulig å opprette et uavhengig varslingsombud for justissektoren. Det vil kunne være et godt skritt videre mot et nasjonalt varslingsombud for hele offentlig sektor.

Vedtaket vårt om å fraråde varsling står seg dessverre fremdeles, men jeg gleder meg og håper å en dag kunne endre det.

Powered by Labrador CMS