Politipatrulje på utrykning i Oslo.
Politipatrulje på utrykning i Oslo.

Vurderer å innføre responstid

Justisdepartementet har gitt Politidirektoratet (POD) i oppdrag å vurdere innføring av konkrete krav til responstid for politiet.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Politi.no.

Det er endringsprogrammet i politiet som skal se på dette, og der er arbeidet allerede i gang med et forprosjekt som skal utrede krav til responstid og responskvalitet, og hvordan dette i så fall kan innføres.

«Utredningen skal blant annet vurdere hvilke type hendelser det bør gjelde, hvilke metoder og verktøy som er egnet til å måle responstid og responskvalitet og hvilke effekter responstid og responskvalitet kan gi i tillegg til å styrke beredskapen», skrives det.

Tidligere i år kunne Politiforum fortelle at Oslo politidistrikt er i gang med å måle responstiden på alarmoppdrag og kategori 1-oppdrag. Men målet var ikke nødvendigvis å fastsette et spesifikt krav, sa politioverbetjent Martin Strand, leder ved operasjonssentralen i Oslo, den gang.

– Å gi garantier om at vi skal være på stedet innen en fastsatt tid, er krevende, og vi vil i noen situasjoner ikke greie å oppfylle en eventuell lovnad. Det viktigste for oss er å jobbe systematisk med responstiden vår, for å finne ut hva vi kan gjøre annerledes. Målet er å bli bedre.

I arbeidet som POD nå har igangsatt, skal det altså vurderes konkrete krav, og også om det skal være differensierte krav fra distrikt til distrikt - eller en nasjonal standard. Da skal de både trekke erfaring fra brannvesenet og helsevesenets måling av responstid, samt erfaringer fra politiet i Sverige og Danmark.

Arbeidet skal være sluttført, og anbefalinger overlevert politidirektør Odd Reidar Humlegård innen 1. september.