Velkommen til fattigpolitiet

Gang på gang slutter lensmannsbetjentene og nå skjer det igjen: 28 betjenter har sluttet på 15 år.

Publisert Sist oppdatert

Politibetjentene Simen Eriksen (26) og Andreas Kverneland (26) begynte begge på Hasvik lensmannskontor i 2015. Begge nyutdannede fra kull PHS kull 2014, glade for å få jobb og gå ut i et spennende politiliv.

Men illusjonene brast. Politiforum har tidligere skrevet om det råtne politibygget bestående av falleferdige Moelven-brakker oppsatt på tidlig 80-tall. Det er ikke synliggjort et vedlikeholdstiltak. Soppen florerer, vinden blåser inn gjennom vinduskarmene og verneombudet har stengt kontoret flere ganger.

I tillegg har lensmannskontoret ikke hatt noen tilstedeværende leder. Lensmannen har vært fungerende politistasjonssjef i Hammerfest. En politistasjonssjefsstilling som har vært besatt av ulike personer. En dagsreise med bil og ferje unna.

Nå har både Eriksen og Kverneland sagt opp og slutter i jobbene. De orket ikke lenger. Tilbake sitter politisivile Barbo Engfeldt. På sine 16 år har hun opplevd at til sammen 28 politibetjenter har sluttet på Hasvik.

Skjermbilde 2016-01-29 kl. 15.03.12.png
Skjermbilde 2016-01-29 kl. 15.03.12.png

Lite engasjement

Men hos gamle Vestfinnmark politidistrikt har det vært smått med engasjement til å sørge for bedre arbeidsforhold for de ansatte, og sørge for en lavere utskiftingstakt.

Kontorene har vært under kritikk i mange år. Husleiekontrakten løper på overtid med en latterlig lav husleie. Lensmannsstillingen har vært holdt ubesatt. Så selv om det er besluttet at kommunen skal ha tilstedeværende politi, er det ikke gjort grep som sørger for at de ansatte kan ha arbeidsforhold som gjør at de blir værende.

Bortsett fra Barbro da. Hun har ikke andre alternativer til arbeidsplass i den lille kommunen ute på øya ute i havet. Og det er på Hasvik hun vil bo.

­ −Det er flere årsaker til at jeg slutter, sier Simen Eriksen.

Han er født og oppvokst på øya, og skulle være en av de som best av alle hadde forutsetning til å trives der ute på det værharde Lopphavet. Eriksen trekker frem en krevende turnus og et forferdelig politibygg.

− Brakkeriggen er så forfallen, at folk her ute skjønner ikke at vi får lov til å jobbe her ute, sier han til Politiforum.

Råten sitter i vegger og tak ved lensmannskontoret i Hasvik.
Råten sitter i vegger og tak ved lensmannskontoret i Hasvik.

Han frykter at soppen kan ha skadet helsen hans med senvirkninger. Arbeidstilsynet har varslet at de vil stenge kontoret 22. juli hvis ikke flere tiltak blir utbedret. Som sopp i veggene, og et lufteanlegg som ikke virker. Hadde det ikke vært for gjennomtrekken i vinduene, hadde det ikke vært tilførsel av friskluft i bygget. Selv frykter Eriksen helsemessige senvirkninger fra soppen.

− Jeg har kjent stikking i øynene, og jeg er uforklarlig trøtt. Dette håper jeg vil bedre seg når jeg slutter her, sier han.

Et av rommene er fullstendig avstengt med byggeskum i dørsprekken. I et fattig forsøk på å stenge luften fra det verste rommet borte fra resten av bygget.

− Hadde politisjefene sittet i dette bygget, er jeg sikker på at vi hadde hatt et nytt politibygg på Hasvik for mange år siden, sier Eriksen.

Han er skuffet og desillusjonert, og gleder seg til å begynne som politi på Fosen. Så fort politiet i Finnmark vil la ham gå.

– Kunne vært bra

Det råtne politibygget er ikke den eneste grunnen.

− Vi har manglet en fysisk tilstedeværende leder. Både jeg om min kollega kom hit helt nyutdannete, men det var ingen leder her. Som nyutdannete hadde vi behov for å stille mange spørsmål. Hver gang det var noe vi lurte på, måtte vi ringe til Hammerfest for å få avklaring. Men de ulike folkene som fikk lederansvaret for oss, hadde mange ulike hatter. Det medførte at de satt i møter og var utilgjengelig for oss. En gang tok det 14 dager å få svar på et helt enkelt spørsmål. Jeg gleder meg til å få en orden på slikt også, sier Eriksen.

Som i 1,5 år har stått på for at hjemplassen skal ha et stedlig politi, og for å opprettholde tilliten til politiet. Fordi han har vokst opp der, kjenner han alle, og alle kjenner han. Men nå mister bygda sin egen politimann.

Andreas Kverneland (26) blåste i land på Hasvik etter en kraftig storm for omtrent ett år siden. Før jul takket han for seg, til fordel for en stilling ved grenseseksjonen på Sola lufthavn.

Selv om hovedgrunnen til at han sluttet på Hasvik var at han fikk jobb nærmere der han kommer fra, trekker han frem det samme som Eriksen.

− Bygget til lensmannskontoret er helt utilfredsstillende. Og vi manglet stedlig leder. Vi fikk rett og slett ikke kontakt med den som til enhver tid skulle være vår leder, sier Kverneland.

Også han merket fysiske plager ved arbeidsmiljøet i Hasvik.

­− På Hasvik var jeg bestandig veldig trett og småkvalm når jeg kom hjem fra jobb. Og jeg hadde typiske allergisymptomer som kløe i øynene. Nå er alt dette borte, og jeg er frisk som en fisk, sier politibetjenten.

Nå føler han for sin gjenværende sivile kollega Barbro som må fortsette å jobbe i de helseskadelige lokalene.

− Hasvik kunne vært et sted hvor mange kunne søkt seg til. For de som har lyst på store naturopplevelser og muligheter for tjeneste ute i friluft på fjell og sjø, tror jeg Hasvik kunne vært fantastisk for mange. Men politiet utnytter ikke dette. Råtne lokaler, fraværende ledelse, og svært mangelfullt oppsatt lensmannskontor for utmarkstjeneste trekker dessverre ned, sier han, og fortsetter:

– Enten må de skaffe et nytt politibygg, eller så får de legge ned polititjenesten ute på øya. De kan ikke fortsette på samme måten.

Han etterlyser at ledelsen spør seg om hvor forsvarlig det er å sette nyutdannede til å drive seriøs polititjeneste alene ute på øya.

– Det ble for dyrt

Jan Rudi Pedersen var administrasjonssjef for gamle Vestfinnmark politidistrikt før det ble en del av det nye Finnmark politidistrikt. Han har hatt problemet med lokalitetene til Hasvik lensmannskontor liggende på sitt skrivebord lenge.

– Hvorfor har ikke politidistriktet klart å skaffe egnede politilokaler for lensmannskontoret i Hasvik?

− Vi har jobbet i lang tid med dette, og vi har forsøkt å få til et samarbeid med andre aktører om et felles bygg for å spare noen kroner. Men det ble dessverre ikke noe av. I fjor utlyste vi en anbudsrunde ut mot kommersielle utleiere. Der fikk vi i november inn kun ett tilbud. Med ombygging av et eksisterende bygg ble det en kvadratmeterpris som hverken vi eller utleier hadde forestilt oss. Det ble en leiepris på cirka 3000 kroner per kvadratmeter for et 350 kvadratmeter stort bygg. Med det ville husleien for lensmannskontoret stige fra 150.000 til 1,2 millioner i året. Dette tilsvarer cirka halve leiekostnaden i året for politihuset i Hammerfest, som rommer 2.500 kvadratmeter, sier Pedersen

Basert på dette tilbudet, tok politidistriktet kontakt med Statsbygg og ba om et tilbud på et nytt bygg.

Kvalme og trøtthet. Det opplevde betjentene som måtte tilbringe tiden på dette lensmannskontoret.
Kvalme og trøtthet. Det opplevde betjentene som måtte tilbringe tiden på dette lensmannskontoret.

– Prisen derfra fikk vi i januar i år. Tallene derfra viser at vi får omtrent den samme totale leieutgiften med Statsbygg, men et bygg som er 100 kvadratmeter mindre. Nå står det mellom å velge et ombygd lokale på 350 kvadratmeter, eller et nytt lokale satt opp av Statsbygg på 250 kvadratmeter. Utleieprisen for begge ligger altså på nærmere 1,2 millioner kroner.

Administrasjonssjef Rudi Pedersen har rett og slett ikke de pengene tilgjengelig på sitt budsjett.

Problemet med finansieringen skal han ta med ny politimester for Finnmark, Ellen Katrine Hætta. Når Politiforum tar kontakt med henne, melder hun at dette skal være tema i hennes første formelle møte med den tidligere ledelsen i Vestfinnmark, samme uke som Politiforum går i trykken.

– Ingen bestilling

Rudi Pedersen mener den store utskiftingen på Hasvik ikke bare har med på lokalitetene å gjøre.

– Det er utfordrende å rekruttere lensmenn og betjenter ut til Hasvik. De som har vært der, har vært der i kort perioder. Jeg har forståelse for at det har vært krevende å ikke ha noen tilstedeværende ledelse. Men det har ikke hjulpet på rekrutteringen at vi fra Justisdepartementet har fått en begrensning i å lyse ut fast stilling som lensmann på Hasvik. Begrunnelsen for dette var at man ikke skulle sitte med for mange ledige lensmenn hvis det lensmannskontor skulle bli nedlagt som følge av politireformen. Slik jeg har forstått prosjekt nye politidistrikter, skal ikke dette avklares i 2016, sier Rudi Pedersen.

Direktør Erik Trehjørningen hos Politiets Fellestjenester (PFT) Eiendom svarer slik når vi spør hva PFT kan hjelpe til med i forhold til å skaffe Hasvik lensmannskontor nye lokaler.

– PFT Eiendom overtok fra 1. januar 2016 ansvar for inngåelse av nye leiekontrakter fra politidistrikt og særorgan. Dette innebærer i hovedsak ansvar for standardisering, malverk og utvikling av prosesser tilknyttet nye leiekontrakter, samt selve inngåelsen av kontrakten. Eventuelle behov for nye lokaler og økonomien som følge av dette er et ansvar som ligger i politidistrikt og særorgan. I henhold til den nye fullmaktstrukturen skal bestilling gjøres av det gjeldende politidistrikt eller særorgan til PFT. Endringen av ansvar innebærer for øvrig ikke ansvar for forvaltning av eksisterende eller nye avtaler, herunder HMS-oppgaver tilknyttet disse. PFT har tidligere utført rådgivningstjenester for Vest-Finnmark politidistrikt knyttet til anskaffelse av ny leieavtale i Hasvik. Det foreligger per i dag ikke noen bestilling fra distriktet på anskaffelse av nye leieavtale der.

– Grunnen til at vi ikke har meldt inn noen bestilling til PFT-eiendom, er at vi først den 7. januar i år fra POD fikk de nye rutinene for håndtering av eiendom. Nå arbeider vi på kort sikt med å få utbedret manglene påpekt av Arbeidstilsynet innen 22. juni. På lengre sikt jobber vi med å få nye lokaler på Hasvik, sier Rudi Pedersen.

Betydelige ressurser

Han forteller at politidistriktet har brukt betydelige ressurser på kjøretøy og nødvendig verneutstyr til de ansatte, penger som ellers kunne gått til lokaler ute på Hasvik. Politidistriktet har også hatt målinger av lensmannsbygget på Hasvik for å finne ut om muggsoppangrepet kunne være helseskadelig.

– Arbeidstilsynet har vurdert disse, og det er derfor deler av kontorbygget nå er fysisk avstengt, sier Rudi Pedersen.

Han forteller at Bedriftshelsetjenesten har vurdert at det ikke er naturlig å påregne senskader som følge av muggsoppangrepet. Rudi Pedersen forteller at politidistriktet har forsøkt høyere avlønninger, stipendordninger og dekning av husleie for å få de ansatte til å bli lengre.

– Men vår erfaring er at disse ordningene ga liten effekt for å få folk til å sitte lenger i stillingene, sier Rudi Pedersen som en kommentar til at det har vært 28 ansettelser på Hasvik de siste 16 år årene.

–Hvorfor legger dere ikke til rette for å utstyre kontoret med tilstrekkelig utstyr for å kunne gjøre utmarkstjeneste om sommeren og vinteren? Som et tiltak for å kunne gjøre polititjeneste utenfor vei, og som et tiltak for å lokke med attraktiv tjeneste?

– Vestfinnmark politidistrikt har i liten grad utstyrt lokale lensmannskontor med utstyr for utmarkstjeneste. For vår del står Reinpolitiet i stor grad for denne. Dette er blant annet basert på vår økonomiske situasjon.