Politihuset i Bergen.
Politihuset i Bergen.

Vedtar forelegget på 100.000 kroner

Hordaland politidistrikt vil betale forelegget fra Spesialenheten.

Publisert Sist oppdatert

Hordaland politidistrikt vedtar forelegget de ble ilagt av Spesialenheten forrige uke. Spesialenheten mente distriktet hadde handlet klanderverdig, og ila distriktet 100.000 kroner i forelegg.

Dette vil Hordaland politidistrikt betale, opplyser konstituert politimester John Reidar Nilsen i en pressemelding.

– Jeg har besluttet å vedta foretaksstraffen. Vi erkjenner at det er gjort feil fra politiets side og politidistriktet tar ansvar for feilene ved å vedta forelegget, sier Nilsen.

Spesialenheten valgte å ikke straffe fire enkeltpersoner som også var under etterforskning, men i stedet straffe distriktet som helhet. Forrige uke ville Nilsen ikke utelukke personellmessige konsekvenser i politidistriktet etter behandlingen av Monika-saken. Det kom ikke noe nytt om dette i dag, men igjen understreker Nilsen viktigheten av tiltak for å forhindre feil i framtiden.

– Umiddelbart må vi sikre at etterforskere og påtalejurister skjermes fra andre pågående oppgaver under etterforskning av alvorlige saker og jobber bedre i team. Vi må videre få på plass system som sikrer god kommunikasjon og notoritet underveis i etterforskningen. Tilslutt må vi snarest mulig få ferdigstilt etableringen av Felles krimenhet som skal ha ansvaret for alvorlige saker, uavhengig hvor i distriktet de inntreffer, sier Nilsen i pressemeldingen.