Varsles større omorganisering i beredskapssektoren

Et nytt nasjonalt særorgan, en skalerbar nasjonal operasjonssentral og en ny fagdirektør ved Statsministerens kontor.

Publisert Sist oppdatert

Det varsles store endringer i beredskapssektoren. I dag har VG meldt om den mulige opprettelsen av et nytt nasjonalt særorgan. Et særorgan som skal samle politiets nasjonale beredskapsenheter, som Beredskapstroppen, politihelikoptertjenesten og bombegruppen i et eget, nasjonalt særorgan.

Politihelikopteret kan bli organisert sammen med blant andre Beredskapstroppen og bombegruppa i et nytt særorgan.
Politihelikopteret kan bli organisert sammen med blant andre Beredskapstroppen og bombegruppa i et nytt særorgan.

Her kunne det også vært naturlig å tenke seg at den nasjonale, skalerbare operasjonssentralen kunne blitt inkludert.

22. juli-kommisjonen påpekte behovet for en nasjonal skalerbar operasjonssentral, som kunne ta kontrollen når kriser oppstår nasjonalt. Men nå som vi får tolv politidistrikter, er ikke lenger behovet så stort for en slik sentral, mener både justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og Politidirektoratet (POD).

– Det er naturlig å vurdere om det er behov for en skalerbar operasjonssentral, nå som de nye politidistriktenes operasjonssentraler får langt større kapasitet enn det politiets operasjonssentraler har i dag, sier Anundsen.

– Det vurderes nå om 2-3 av de nye sentralene kommer til å være satt opp slik at de selv kan styre andre sentraler, dersom disse skulle gå ned for telling, sier Beredskapsdirektør i POD, Kaare Songstad.

Les også: Vurderer andre løsninger enn nasjonal operasjonssentral

Beredskapsdirektør ved SMK

Tidligere denne uka meldte VG at det snart skal utnevnes en egen fagdirektør for sikkerhet og beredskap ved Statsministerens kontor (SMK). Fagdirektøren skal lede beredskapsenheten, som skal bemannes av personer med bakgrunn fra både forsvarssektoren og justissektoren, og være en støtte og ressurss for regjeringens sikkerhetsutvalg, RSU.

– Den nye sjefen skal møte sterke fagmiljøer. Jobben vil kreve en person med dyp kunnskap om samfunnssikkerhet og beredskap, både militært og sivilt. Det må bli en person med sterke diplomatiske egenskaper som kan være tydelig, både inad og utad, sier Anders Werp (H) til VG.

Aktuelle kandidater til stillingen kan være:

  • Sjef E-tjenesten Kjell Grandhagen,
  • PST-sjef Benedicte Bjørnland,
  • Ekspedisjonssjef for Justisdepartementets avdeling for krisehåndtering og sikkerhet Øistein Knudsen jr.,
  • Tidligere sjef for sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet Svein Efjestad,
  • Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen
  • Tidligere politismester i Telemark, nå avdelingsdirektør for brann og redning i DSB, Anne Rygh Pederesen,
  • Tidligere PST-sjef, nå riksantikvar, Jørn Holme.

Hovedkvarteret POH vil i så fall organiseres etter modell fra Forsvarets operative hovedkvarter, FOH.