Driftsbudsjettene kuttes trolig for distriktene i år. Dette går blant annet til investeringer i utstyr og biler. Her fra Sogn og Fjordane.
Driftsbudsjettene kuttes trolig for distriktene i år. Dette går blant annet til investeringer i utstyr og biler. Her fra Sogn og Fjordane.

Trolig kutt i distriktenes driftsbudsjetter i år også

Snart får politidistriktene tildelt årets budsjett. De må forvente at driftsbudsjettet vil bli redusert.

Publisert Sist oppdatert

I disse dager legges siste hånd på fordelingen av 2016-budsjettet i Politidirektoratet. Tross en økning i statsbudsjettet, mangler politiet penger. Som følge av behov for viktige utviklingstiltak for etaten og ønsker behov fra distrikter og særorganer, blir politiet nødt til å prioritere hardt.

Det betyr også at politidistriktene må forvente kutt i driftsbudsjettet også i år, bekrefter Frede Hermansen, avdelingsdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet, til Politiforum.

– Vi har prioritert kraftig, spesielt på hva vi kan sette i gang av utvikling på IKT-siden. I sluttbalanseringen ser det nå ut til at vi må redusere driftsbudsjettene i distriktene noe.

LES OGSÅ: Budsjettøkning på 821 millioner kroner betyr ikke mer handlingsrom for distriktene.

Frede Hermansen, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.
Frede Hermansen, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

Reduksjonen trolig under to prosent

I fjor ble det kjent at distriktene ble bedt av POD om å utforme to budsjetter for 2016. Ett tilsvarende 2015-budsjettet og ett med to prosents reduksjon.

Denne uka skal budsjettforslaget fra Politidirektoratet drøftes med fagforeningene før det vedtas endelig og sendes ut til distriktene og særorganene. Det ligger an til et budsjett med kutt.

– Målet har vært å unngå reduksjon i driften i distriktene. Vi kan ikke si noe sikkert eller tallfeste noe før vi har budsjettet har vært gjennom drøftinger og er vedtatt, men sånn det er ut nå må vi stramme noe inn. Vi er innenfor den to prosent reduksjonen som alle distriktene ble bedt om å konsekvensvurdere som en del av planprosessen i høst. Mer kan jeg ikke si nå. Det vil bli klart etter drøftingene, forteller Hermansen.

Politiet har store og nødvendige IKT-utfordringer som koster mye å utbedre og utvikle. Her må Politidirektoratet bremse opp som følge av stram økonomi. Samtidig koster også flere sentrale prosjekter politikerne har bestemt at politiet skal gjennomføre mye.

– På IKT-siden ser vi at vi kunne gjort mer. Reformdelen er sånn vi ser det finansiert gjennom de øremerkede bevilgningene og vi gjennomfører reformen innenfor rammene som er lagt for 2016, sier Hermansen.

På toppen av de sentrale utviklingsprosjektene, kommer ønskene og behovene fra distriktene og særorganene.

– Før vi startet budsjettprosessen for 2016 spilte politidistriktene og særorganene inn ønsker og behov som akkumulert utgjorde rundt én milliard kroner. Vi har gått gjennom ønskene og behovene, sett på gjennomføringsevnen og prioritert mellom innspillene. Det er stramt og krevende å balansere, konkluderer Hermansen.

LES MER OM 2016-BUDSJETTET: