Robin Schaefer sørget for at etterforskningen av drapet på sju år gamle Monika i Hordaland ble gjenopptatt.
Robin Schaefer sørget for at etterforskningen av drapet på sju år gamle Monika i Hordaland ble gjenopptatt.

Spesialenheten frikjenner ledelsen etter Monika-saken

Henlegger saken mot Hordaland politidistrikt, og frikjenner distriktet og ansatte i distriktet for å ha brutt arbeidsmiljøloven i sin behandling av varsler Robin Schaefer.

Publisert Sist oppdatert

Det gjorde Spesialenheten kjent på sine nettsider i ettermiddag.

Spesialenheten valgte å etterforske Hordaland politidistrikt, etter at advokatselskapet Wiersholm i en rapport i fjor konkluderte med at arbeidsgivers opptreden mot Robin Schaefer etter at han varslet om Monika-saken, samlet sett var et brudd på forbudet i arbeidsmiljøloven om gjengjeldelse og at arbeidsgiver ikke hadde sørget for at Schaefers arbeidsmiljø var fullt forsvarlig.

Etter dette takket også Politidirektøren Schaefer for at han holdt ut.

Men nå har Spesialenheten kommet til at Schaefer ikke ble utsatt for behandling som kan føre til straffansvar for Hordaland politidistrikt eller ansatte der.

«Hordaland politidistrikt iverksatte ikke formelle sanksjoner mot Schaefer. Han søkte etter at han engasjerte seg i Monika- saken en ny stilling i politidistriktet med høyere politigrad og fikk med anbefalinger fra ledelsen stillingen. Spesialenheten har ikke funnet at opptreden eller hendelser som tidligere har vært gitt offentlig omtale i sammenheng med saken er av en karakter som kan innebære at det har funnet sted gjengjeldelse etter arbeidsmiljøloven § 2-5. Hendelsene anses heller ikke ved en samlet vurdering å gi grunnlag for straffansvar.» skriver Spesialenheten.

– Hadde ikke grunn til å frykte jobben sin

Robin Schaefer har i ettertid fått honnør fra en rekke hold. Han har mottatt Politiforums Ærespris og blitt kåret til Årets navn i VG.

I en bok som kom ut for rundt ett år siden, beskrev han hvordan han hadde opplevd behandlingen fra ledelsen etter at han varslet om Monika-saken. Han ble sykmeldt i lang tid.

Spesialenheten mener imidlertid også at oppfølgingen av Schaefer under sykemelding har vært i tråd med distriktets vanlige rutiner. At ledelsen ikke ga Schaefer forsikringer om at det ikke skulle være risiko ved å varsle og ikke ga ham anerkjennelse, betyr det ikke at personer i distriktets ledelse aktivt eller ved unnlatelser har påvirket Schaefers arbeidsmiljø som kan medøfer straffansvar.

Selv om også Spesialenheten mener varslingen var forsvarlig og korrekt, går de langt i å si at Schaefer ikke hadde grunn til å være redd for jobben sin:

«Det er få opplysninger i saken – om noen – som objektivt sett kan underbygge at Schaefer hadde grunn til å være urolig for sin stilling i politidistriktet.»

Spesialenheten mener intet straffbart forhold er bevist og at det ikke er grunnlag for å vurdere foretaksstraff.

Politimesteren gikk av

Leder i Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt, Kjetil Rekdal, har stått ved Robin Schaefers side gjennom varslersaken. Han sier de trenger tid til å lese avgjørelsen fra Spesialenheten.

– Jeg stiller meg litt undrende til avgjørelsen, men kan ikke si så mye mer før vi har lest begrunnelsen. Dette handler om mer enn Robin Schaefer og varslersaken i Hordaland. Det handler om rettsvernet til varslere i hele landet og ikke bare i politiet. Vi trenger tid til å gå gjennom begrunnelsen, for å gi vår tilbakemelding om hva vi synes, sier Rekdal til Politiforum.

Politimester i Hordaland Geir Gudmundsen gikk av som følge av forholdene som ble kjent etter varslersaken. De andre lederne i distriktet ble sittende. I ettermiddag sier Geir Gudmundsens advokat, John Christian Elden, at den tidligere politimesteren er glad for avgjørelsen.

– Hadde Spesialenhetens gjennomgang av saken og avgjørelse foreligget på det tidspunktet, er det slett ikke sikkert han hadde gitt seg. Men det er snøen som falt i fjor, sier Elden til NRK.no.