Kan bli historie: PHS på Majorstua i Oslo.
Kan bli historie: PHS på Majorstua i Oslo.

Regjeringen vurderer å flytte Politihøgskolen

Kan være den endelige kroken på døra for ny PHS i Oslo. – Overraskende, sier rektor.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med at regjeringen i morgen legger fram en stortingsmelding om framtidas byer og distrikter, la kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dag fram forslag til lokalisering av arbeidsplasser rundt i landet.

Der gjorde han det kjent at Politihøgskolen i Oslo kan bli flyttet. I dag har PHS rundt 672 studieplasser fordelt på første og tredje studieår.

630 arbeidsplasser er allerede besluttet flyttet ut av Oslo. Men vi vil også vurdere å flytte oppgaver innen kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, bistandsarbeid, tilsyn, justisoppgaver og kulturarbeid. I tillegg vil vi vurdere flytting av Politihøgskolen ut av Oslo.

Flyttingen er ifølge Aftenposten et resultat av et kompromiss mellom Venstre og regjeringspartiene. Også tidligere har Venstre ivret for utflytting av arbeidsplasser i politiet. Blant annet sørget partiet sammen med regjeringen for å overkjøre Politidirektoratets ønske og opprette politiets lønn- og regnskapssenter til Kristiansund, i stedet for til Drammen. Dette har medført en ekstrakostnad på 45 millioner kroner årlig for politiet.

PHS-rektoren: Kom overraskende på oss

– Dette kom veldig overraskende på oss. Det å flytte Politihøgskolen ut av Oslo har aldri vært på vært på vår agenda.

Rektor på PHS, Nina Skarpenes, er overrasket.
Rektor på PHS, Nina Skarpenes, er overrasket.

Rektor på PHS, Nina Skarpenes, var overhodet ikke forberedt på beskjeden som kom under regjeringens pressekonferanse i dag.

– Du har aldri hørt om forslaget?

– Nei. Heldigvis skal det en utredning til først. Vi har bygget opp et solid fagmiljø og en kvalitativ god utdanning. Jeg er bekymra for at fagmiljøet vårt settes i spill og skal brytes opp, sier rektoren.

Å være i Oslo har vært viktig for PHS, ettersom det også medfører nærhet til Politidirektoratet og andre instanser.

– For oss er det viktig å være nær Norges største poliditistrikt, ikke minst. Vi har et godt samabreid med Oslo politidistrikt om utvikling av politifaget. Og med Kripos og Økokrim også. Å ikke ha tilgang på dem og utveklsling av informasjon og kompetanse der, er bekymringsfullt, er den klare meldingen fra Skarpenes.

Har jobbet lenge for ny PHS

Politihøgskolen har lenge jobbet for å få bygget en ny høgskole i Oslo. Plassmangel har ført til at PHS må leie lokaler til mange titalls millioner kroner i året, og holder i dag til både i Oslo, Kongsvinger, Stavern og Bodø.

De siste årene har imidlertid drømmen om ny PHS blitt fjernere, og utredninger om ny PHS har blitt strøket fra Statsbudsjettet.

Tidligere i vinter ble det klart at Politidirektoratet anbefaler at antall studenter ved PHS reduseres fra 720 til rundt 550, som følge av at politiet tror de når to politifolk per tusen innbyggere innen 2020. Et resultat kan være at det går utover antall studiesteder. Det er regjeringen som tar den beslutningen, men i hvilken grad studentantallet og eventuell flytting av PHS ut av Oslo sees i sammenheng, er ukjent.

Powered by Labrador CMS