Forsvarstopper, justisministeren og politidirektøren overvar samarbeidsøvelsene på politiets treningsanlegg utenfor Oslo sammen. De er enige om hvem som bør ha ansvar for terror.
Forsvarstopper, justisministeren og politidirektøren overvar samarbeidsøvelsene på politiets treningsanlegg utenfor Oslo sammen. De er enige om hvem som bør ha ansvar for terror.

Politisjefen og forsvarstopp slår fast: – Kontraterror er et politiansvar

Politidirektøren forstår ikke begrunnelsen for at Forsvaret skal kunne gripe inn på egenhånd ved terrorangrep til havs, slik Røksund-utvalget foreslo. I dag øvde de sammen.

Publisert Sist oppdatert

Under øvelse Tyr som foregår i Oslo-området i disse dager øver politiet og Forsvaret sammen på kontraterror. I dag viste de fram hvordan de tar seg ombord i et cruiseskip Oslofjorden.

Etter at et utvalg for én måned siden la fram forslag til ny bistandsinstruks, som blant annet åpner for at Forsvaret på egenhånd kan gripe inn hvis de oppdager terrorangrep til havs, har debatten om ansvarsfordelinga mellom politi og forsvar gått. Flere i politiet frykter for at skillene mellom hvem som skal beskytte befolkningen innad i landet viskes ut.

I dag sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til Politiforum at han ikke forstår begrunnelsen bak at Forsvaret skal kunne gripe inn på egenhånd:

– Det er viktig å si at vi er enige i mye fra utvalget, når det kommer til endringer i beslutningsnivå og at det slår fast at det fortsatt er politiets ansvar å bekjempe terror. Men når det gjelder Forsvarets mulighet til å handle på egenhånd, så er det vanskelig å se begrunnelsen for det, sier Odd Reidar Humlegård.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård under dagens øvelse.
Politidirektør Odd Reidar Humlegård under dagens øvelse.

Han mener politiet er godt skikket på egenhånd.

– Politiet er på nett 24/7 og kan ta det ansvaret hele tiden. Så er det selvsagt viktig med samhandling, og at vi trener på å bistå hverandre. Men jeg forstår ikke helt begrunnelsen for å skulle endre på hvem som skal ha ansvaret for å handle. Og der føler jeg at vi har en felles forståelse med lederen av Beredskapstroppen og lederen av FSK (Forsvarets Spesialkommando journ.anm.) også, sier Humlegård.

SE VIDEO FRA ØVELSEN NEDERST I SAKEN

Får støtte fra forsvarstopp

Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Rune Jakobsen.
Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Rune Jakobsen.

Og om man skulle tro det pågår konflikt mellom politi og forsvar etter den siste månedens avisoppslag, så ville både politiet og Forsvaret avskrive det blankt i dag. Humlegård får nemlig støtte av sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen.

– Jeg og politidirektøren er enige på sak. Kontraterror er et politiansvar og vi er veldig klare over vår myndighet.

– Men har Forsvaret et ønske om å kunne gripe inn i hendelser på egenhånd?

– Jeg vil ikke foregripe noe som skal gjennom en høringsrunde, men jeg ser per i dag ikke et behov for det. Samhandlingen er i dag meget god.

Delta-sjef Helge Mehus er glad for at politidirektøren og Forsvaret synes å støtte hans syn.
Delta-sjef Helge Mehus er glad for at politidirektøren og Forsvaret synes å støtte hans syn.

Beroliget Delta-sjef

Helge Mehus, sjef for Beredskapstroppen, er fornøyd med tonen politi- og forsvarstoppene nå slår an.

– Det støtter jeg fullt ut. Vi må ha lik bistandsinstruks på land og på vann. Ellers risikerer vi å skape flere gråsoner enn å redusere de, sier Mehus.

– Det må være betryggende å høre dem?

– Det er det. Jeg mener samarbeidet mellom Forsvaret og Beredskapstroppen har aldri vært bedre enn det er i dag.

I Oslo politidistrikt, som organiserer politiets nasjonale bistandsressurser, er Johan Fredriksen stabssjef. Han ønsker ikke kommentere på det som politidistriktet snart skal delta i høringsrunde om, men lover at distriktet skal si sin mening i den høringsrunden.

– For å si det sånn, så tror jeg politiet skal bruke den høringa ordentlig, sier Fredriksen med et lurt smil.

– Det er uansett viktig at man ikke tar noen raske håndgrep for å løse problemer her og nå. Man må ressurssette politi og forsvar for å løse hver sine oppgaver, og så samarbeide ut ifra det. Da får man et mer solid fundament å samhandle på, sier stabssjefen.