Politidirektoratet forventer mer penger til Vest politidistrikt

Politidirektoratet jobber fortsatt med budsjettet for 2017, sier Frede Hermansen, direktør for økonomi i POD.

Publisert Sist oppdatert

I går kveld kunne Politiforum avsløre de mulige konsekvensene av budsjettsituasjonen i Vest politidistrikt. I et brev til Politidirektoratet skriver nemlig politimester Kaare Songstad at konsekvensen kan være en reduksjon på opptil 140 årsverk, ytterligere nedprioritering av kriminalitet og et utgangspunkt før budsjettåret på flere titalls millioner i minus.

Men direktør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet, Frede Hermansen, mener budsjettsituasjonen vil bli bedre enn det Songstad skisserer opp.

– Brevet fra Vest PD trekker opp utfordringer og behov som vi er godt kjent med, og som vi arbeider sammen med distriktet om å finne løsninger på, som en del av budsjettprosessen for 2017. Jeg opplever at Vest politidistrikt trekker opp konsekvenser av en redusert eller videreført økonomisk ramme i 2017-budsjettet. Med de satsningene, styrkningene og prioriteringene som det nå arbeides med i 2017-budsjettet, er det lite som tyder på at det blir utfallet av budsjettbalanseringen, for politidistriktenes vedkommende, sier Hermansen.

POLITIMESTERENS FORTVILTE VARSKO: Kan måtte kutte 140 årsverk og prioritere mellom alvorlig kriminalitet

– Ligger an til styrkning

Som en følge av regjeringens avbyråkratiseringsreform, som har kostet politiet rundt 400 millioner de siste årene, har Politidirektoratet bedt distriktene forberede budsjetter med to prosent kutt. Dette mener politimesteren i Vest er alvorlig for distriktets økonomi, men Hermansen sier det ikke nødvendigvis blir fasiten.

– Vil POD fortsatt pålegge Vest politidistrikt effektiviseringskutt på to prosent, når det får de konsekvensene det ser ut til å kunne få?

Frede Hermansen i Politidirektoratet.
Frede Hermansen i Politidirektoratet.

– Som en del av budsjettprosessen utredes både potensielle satsninger og kutt. Alle politidistrikt fikk, som en del av budsjettprosessen, i oppdrag å utrede konsekvenser ved et mulig kutt på inntil to prosent. Det er ikke dermed slik at det faktisk skal kuttes to prosent. Per nå ligger det derimot an til en budsjettmessig styrking av driftsbudsjettet til både Vest politidistrikt og øvrige politidistrikter, er Hermansens melding til bekymrede politiledere.

– Hvor kritisk mener POD det er at distrikter fortsatt må prioritere blant prioriterte oppgaver for å gå rundt?

Å prioritere oppgaver opp mot tilgjengelige ressurser er en naturlig del av det å styre og lede en virksomhet. Med den styrkingen som ligger inne i budsjettet for 2017 forventes rammebetingelsene å være bedre enn foregående år.

Mener finansieringen er på plass

Politireformen er også en av tingene som trekker penger fra budsjettet i Vest. Sammen med et utstyrsbehov, gjør dette alene at distriktet med dagens økonomibilde vil kunne måtte kutte utgifter til årsverk med hele 50 millioner kroner.

Mens behovet til investeringer var på 25 millioner kroner i Vest i fjor, endte hele distriktet opp med å kjøpe bare tre biler til 3,8 millioner kroner. I tillegg har de utsatt anskaffelser av operativt materiell, noe som har bidratt til å øke et allerede stort etterslep på utskiftning av utstyr.

– Politireformen er en av årsakene til at distriktet sliter økonomisk. Skulle Politidirektoratet ønske seg enda større finansiering av reformen fra politisk hold?

– Vår vurdering er at reformgjennomføringen er finansiert i tråd med forutsetningene. Samtidig er det det uunngåelig at reformgjennomføring ikke i noen grad kommer i ressursmessig konflikt med tjenesteproduksjonen. Med den styrkingen som ligger i budsjettet for 2017 er det skapt et bedre rom for å kunne håndtere disse utfordringene på god måte.

– Politimesteren omtaler satsningen på overgrep mot barn nærmest som et paradigmeskifte når det kommer til å dreie ressursene, og er kritisk til at distriktene i alt for stor grad står alene om prioriteringene. Har POD tatt høyde for konsekvensene av prioriteringene når pengene er tildelt distriktene?

– I de siste årene har det vært rettet flere hundre millioner i satsninger mot dette kriminalitetsområdet. I budsjettet for 2017 er den øremerkede styrkingen mot dette område alene på over 100 millioner kroner utover foregående års styrkninger. Det skulle derfor i utgangspunktet ikke medføre de konsekvenser som dere her skisserer, sier Hermansen.

LES MER OM POLITI-ØKONOMIEN