POD: – Ingenting er bestemt

Politidirektoratet lover åpen rekrutteringsprosess av politimestre – etter at reformen er vedtatt.

Publisert Sist oppdatert

Dagbladet hevder i dag å ha svaret på hvilke politimestre som blir ansatt i de nye politidistriktene. Flere kilder skal ha forklart til avisen at «mye allerede er klart» – inkludert lederne av de nye politidistriktene.

Men dette stemmer ikke helt med linjen Politidirektoratet og Justisdepartementet legger seg på:

– Ingenting er bestemt. Når de nye distriktene er endelig besluttet i Stortinget, vil vi starte en åpen rekrutteringsprosess. Vi skal finne de beste lederne til å utvikle fremtidens politi, og jobber nå med å definere hvilke krav og forventninger vi skal stille til de nye lederne, sier HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet.

– Utlysninger for politimestere i nye politidistrikt vil finne sted etter at nærpolitireformen er behandlet av Stortinget, og vil skje i tråd med personalreglementet, sier kommunikasjonsrådgiver i JD Trond Øvstedal.

Ikke fastsatte hovedseter

Dermed er det ikke fastsatt hvem som skal bli nye politimestre, slik Dagbladet hevder i dag. Tidligere har blant annet leder i PF, Sigve Bolstad, uttalt at det er på grensen til ukultur dersom politimestrene allerede er bestemt.

I proposisjonen foreslår Regjeringen å etablere tolv politidistrikter i Norge og at Politidirektoratet skal beslutte administrasjonssted i de nye politidistriktene, men assisterende politidirektør Vidar Refvik sier at heller ikke her er noe endelig klart:

– Det er stor interesse rundt plasseringen av de nye hovedsetene. Foreløpig er ingenting bestemt. Dersom Politidirektoratet får myndighet til å beslutte dette, vil vi legge opp til en transparent prosess med tydelige kriterier for valg av lokasjon i løpet av høsten, sier Refvik.

Regjeringens reformforslag er ventet å bli behandlet i Stortinget 10. juni, og målet til POD er ansettelse av politimestre før 2016.