Politistudenter trener både de fysiske og psykiske aspektene ved å ta liv.
Politistudenter trener både de fysiske og psykiske aspektene ved å ta liv.

PHS: – Vi underviser i hvordan man skal håndtere stress og belastninger

Politistudenter trenes mentalt, sier Geir Valaker ved PHS.

Publisert Sist oppdatert

Politimannen som skjøt i 1993 har fortsatt å jobbe i etaten etterpå. Han er kritisk til om studenter forberedes godt nok mentalt på situasjoner som kan oppstå i jobben.

Geir Valaker er avdelingsleder for bachelorutdanningen i Oslo og Kongsvinger. Han sier studentenes situasjonsvurdering, taktikk og våpenbruk følges opp av andre fag, som psykologi, ordensjeneste, etikk og konflikthåndtering.

– Undervisningen inkluderer i ulike grader stress- og belastningsreaksjoner og forskjellige strategier for å mestre stress forut for, under og etter en hendelse. Når det gjelder traumatisk stress undervises det også i hvordan dette kan oppleves og hvordan det kan bidra til utvikling av psykiske lidelser, sier Valaker.

Han sier de henter inn tjenestepersoner med erfaringer fra sterke jobbrelaterte belastninger til utdanningen.

Avdelingsleder Geir Valaker ved PHS
Avdelingsleder Geir Valaker ved PHS

– Dette knyttes så til ulike måter å håndtere stress og belastninger på i politiet – for eksempel via mentale forberedelse, pusteøvelser, debrifing og praktisk trening. Denne undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av teorikunnskap, gruppediskusjoner opp imot yrkespraksis, rollespill og supplerende videosnutter.

– Er det noen gang i løpet av studiet et tema at politifolk kan komme til å måtte ta liv, i tillegg til konsekvensene det kan medføre?

– Dette er en problemstilling som kan bidra til sterke belastninger for den det gjelder. I undervisningen gjennomgås ulike mentalt krevende situasjoner og reaksjoner på sterke belastninger, svarer Valaker.

– Er dere trygge på at unge politifolk dere utdanner har reflektert over at de kan havne i ekstreme situasjoner og må ta drastiske valg?

– Evnen til refleksjon utvikles gjennom hele studiet. Gjennom undervisningen forsøker høgskolen å bevisstgjøre studentene på situasjoner og reaksjoner de kan komme til å oppleve. «Verktøy» til å håndtere eventuelle utfordringer er også sentralt, sier Valaker.

Gjennom veiledningen i praksis får studentene øve på mentale forberedelser i forbindelse med oppdragsløsning, mener avdelingslederen.

– Noe av det viktigste i veilederrollen ligger nettopp i det å lære studentene å reflektere over praksis, både enklere oppdrag og de som krever større mental kapasitet, for eksempel anvendelse av ulike maktmidler.

Refleksjonen rundt handlinger og yrkesutøvelse trenes det spesielt på i emnet yrkesetikk, påpeker Valaker.

– Det gjelder situasjoner – både dramatiske og udramatiske – som de ikke kan forventes å ha forhåndskunnskap om, og om opplevde situasjoner fra praksisåret som de synes har vært utfordrende. Studentene forventes også å reflektere over måten man samtaler om slike temaer på, ettersom dette ikke er diskusjoner som hverken kan eller bør avsluttes innenfor Politihøgskolens vegger, avslutter han.