Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, er ikke fornøyd med at det er så mange politifolk på Storskog.
Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, er ikke fornøyd med at det er så mange politifolk på Storskog.

Ordføreren ville unngå at Storskog er «politiinfisert». Nå beklager han ordvalget.

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger vil bli kvitt det store politioppbudet. Nå beklager han imidlertid språkbruken, etter at politimesteren reagerte.

Publisert Sist oppdatert

– Vi må jobbe for at Storskog blir en ordinær grensestasjon igjen, og ikke forblir så politisert og politiinfisert som nå.

Slik uttrykte ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen fra Arbeiderpartiet, seg til ifinnmark.no torsdag.

Karakterstikken av politiets tilstedeværelse kom i forbindelse med at kommunestyret i Sør-Varanger krevde full stopp i utsendelse av asylsøkere over Storskog.

I fjor høst og i vinter har lokalt politi tidvis jobbet døgnet rundt på Storskog for å registrere og ta imot flyktninger. I tillegg har flere titalls unge politibetjenter fra PU blitt flydd opp for å bistå i registreringsarbeidet både på Storskog og ved ankomstmottaket på Høybuktmoen.

Dette er ikke en tilstand ordføreren setter pris på, og han ønsker ifølge ifinnmark.no «politivrimmelet» på Storskog vekk.

Nå beklager han imidlertid ordvalget i et intervju med NRK.no.

– Ja, jeg beklager at jeg brukte ordet hvis det ble misforstått. Det var et dumt valg av ord dersom det ble misforstått. Men jeg har ingen intensjoner om å kritisere politiet, sa Rafaelsen i går kveld.

– Trist

– Jeg synes det er trist at en ordfører uttaler seg sånn om en yrkesgruppe som har stått på slik mine ansatte har gjort i en vanskelig situasjon. Politifolkene har gjort en fantastisk jobb for hele nasjonen Norge. Dette er et politisk anliggende, og politiet gjør bare jobben sin. De er ansvarlig for sivil overvåking og kontroll på grensa.

Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark.
Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark.

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, reagererte på ordbruken fra ordføreren da hun kunne lese hva ordføreren hadde sagt.

– Ut ifra uttalelsen, virker det ikke som om ordføreren har noe til overs for politiet. Og det ligger liten anerkjennelse for den jobben politiet gjør i dette, sa Hætta.

– Finnmarkinger er de i landet som har lavest tillit til politiet. Kan slike uttalelser påvirke tilliten?

– Det er nok mange forklaringer til det, men finnmarkinger har generelt lav tillit til myndighetene. Slike uttalelser vil ikke påvirke det i en positiv retning. Jeg forbinder i alle fall infeksjon med noe veldig negativt.

Politimester Hætta mente ordføreren burde passet på språkbruken rundt politiet, hvis det er politikken han ytret seg om og ikke politiets jobb.

– Jeg opplever det som sårende på vegne av av mine ansatte. Det er unødvendig, sa politimesteren.

– Politifolkene på Storskog er fantastiske

Og det er politikerne Rune Rafaelsen sier til Politiforum at at han mener har feilet – ikke politifolkene.

– Politiet gjør en kjempejobb og vi har et godt samarbeid, utdypet Rafaelsen til Politiforum.

Han er enig i at politiet må gjøre jobben de gjør, når situasjonen er som den er. Men situasjonen bør ikke være sånn, mener ordføreren.

– Vi har hatt en grense med sivilt preg siden grensestasjonen ble bygget i 1976. Norge har vært intakt, der man har møtt hyggelig politi, hyggelige tollere og andre som har noe på grensa å gjøre. Men den siste tiden har det politiske håndverket gitt grensa et annet preg. Avgjørelsen om å sende folk tilbake i 40 minusgrader førte til et unormalt politioppbud. Men det er ikke artig å komme til grensa når man møter masse politi. Dette er et ønske om å komme tilbake til en normaltilstand, med ro og harmoni. Grensa er viktig for oss og det gode forholdet over grensa, sier Rafaelsen.

– Så det er politikerne og ikke politiet du adresserer?

– Ja. Politiet har jeg full respekt for.

– Men kan du ikke forstå at noen reagerer når du sier at stedet er infisert av politiet?

– Nei. Det må også være av politiets interesse å komme tilbake til normaltilstanden på grensa. Jeg kjenner de politifolkene som jobber på Storskog og de er fantastiske. De er der for å gjøre en jobb for kongeriket. Det er vi glade for. Politiet gjør en knalljobb, det har ikke med det å gjøre. Men det har vært en sivilt preget grense, preget av fordragelighet. Det er svært negativt hvis grensa blir en festning, sa ordfører Rafaelsen.

Sigve Bolstad, leder i PF.
Sigve Bolstad, leder i PF.

Rafaelsen står fortsatt for meningen sin om at han ønsker normaltilstanden tilbake, men «infisert» betegner han i ettertid som et dumt ordvalg.

– Ordføreren bør sørge for godt klima

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, kaller uttalelsene fra Rafaelsen for meningsløse.

– Å si at Storskog er infisert av politiet er negativt. Det er meningsløst hvis man med det mener at politiets tilstedeværelse er vondarta og for mye. Politiet må selv få vurdere hva slags ressurser som kreves for å løse oppgavene på en god måte, sier Sigve Bolstad.

Bolstad mener politiet i og rundt Kirkenes gjør det de kan for å gjøre jobben godt og behandle mennesker med verdighet.

– Er man uenig i politikken, så får man ta det politisk og ikke rette skytset mot politiet. En ordfører bør sørge for godt klima og samhandling mellom etatene, sånn at kommunen blir et godt og trygt sted å være. Hadde det ikke vært politi til stede i denne situasjonen hadde det vært galt. Den jobben polititet gjør skal samfunnet være glad for.