Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen vil vurdere forholdet mellom pengebruken i POD og økonomisituasjonen i distriktene.
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen vil vurdere forholdet mellom pengebruken i POD og økonomisituasjonen i distriktene.

Nå vil justisministeren finne ut av hvor politipengene går

Frustrert justisminister setter i gang en ekstern gjennomgang pengestrømmen fra budsjett til politidistrikter.

Publisert Sist oppdatert

– Vi må tørre å sette oss ned, helt uten filter, for å se om vi bruker pengene riktig, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Onsdag ettermiddag talte han for landsmøtet i Politiets Fellesforbund. I tillegg til å trekke fram hva regjeringen hadde fått til, tok ministeren for seg politibudsjettet. Politiforum kunne forrige uke avsløre at politiet mangler penger til politireformen og forklart hvor pengene fra statsbudsjettet tar veien. Anundsen sier nå at departementet vil lyse ut en ekstern gjennomgang av hvor pengene i politiet tar veien.

– Vi skal blant annet se på hva ressursene er brukt til. Det skal ses på prioriteringene mellom sentrale prosjekter i Politidirektoratets regi og utviklingsportefølje på den ene siden, og politidistriktene på den andre siden, sa Anundsen til PF-landsmøtet.

Frustrert justisminister

Politifolk, fagforeninger og opposisjonspolitikere har lenge ropt høyt om at pengene som tildeles politiet fra regjeringa ikke når ut til politidistriktene og det ytterste ledd i etaten. Det har justisministeren også hørt.

– Det er prisverdig at mange forsøker å nøste opp i hvor pengene går hen, men det er nødvendig med en objektiv gjennomgang. Den kan vise forhold som glipper eller om penger lekker ut, og målet er jo best mulig budsjettbruk, sier Anundsen til Politiforum.

Anbudet lyses ut i disse dager. Foreløpig er tanken at den eksterne gjennomgangen av politiets pengebruk kan foreligge i mai.

– Hva er bakgrunnen for at du vil sette ned en gruppe for å gå gjennom dette?

– Det er et generelt ønske om å se på hvordan pengene fordeles og brukes over hele linja. Vi må ha en historisk gjennomgang og se på hva vi får ut av pengene. Og så er det også en gryende frustrasjon ute over at pengene går til annet en nyansettelser nå.

Er du også frustrert over det?

– Det er en av grunnene til at jeg vil gå gjennom prioriteringene i politiet.

Skal se på sentrale tiltak opp mot distriktene

Gjennomgangen som nå skal gjøres, skal vurdere om de sentrale tiltakene i direktoratet faktisk bedrer vilkårene for distriktene og særorganene.

– IKT er viktig, men polititjenesten skjer faktisk der ute. Det er ikke bra hvis man må kutte i tjenesten ute for å gjennomføre andre tiltak.

Granskinga av politipengene skal også avsløre om avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttene (ABE-reformen) politiet må gjøre hvert år, faktisk fungerer som avbyråkratisering eller bare som kutt i polititjenester. Politiet må i år kutte mer som følge av ABE-reformen enn noen gang.

Også hvordan politiet kan bruke eksisterende rammer bedre, skal analyseres.

Her kan du se hele talen til Anundsen og spørsmål fra salen