Her på Stovner politistasjon har politiet lyst ut to spesialiststillinger innen etterforskning av familievold og grov vold mot barn. Uten å finne gode nok søkere i første omgang.
Her på Stovner politistasjon har politiet lyst ut to spesialiststillinger innen etterforskning av familievold og grov vold mot barn. Uten å finne gode nok søkere i første omgang.

Mangler politifolk som vil lede etterforskning av grov vold mot barn

På Stovner i Oslo lyser politiet ut to spesialiststillinger innen etterforskning av familievold og grov vold mot barn. Men ingen kvalifiserte søkere har søkt.

Publisert Sist oppdatert

Familievold og vold mot barn er blant områdene politiet prioriterer spesielt i 2016. På Stovner politistasjon har de i vår lyst ut to spesialiststillinger som skal ha ansvar for fagområdene avhør og etterforskningstaktikk og grov vold mot barn i familievoldssaker.

Men tross at det er varslet økt innsats på området og at det er mulighet for god lønn i jobbene: Ingen kvalifiserte søkere har søkt.

– Dette er spesialiststillinger med lønnstrinn 62 (529.800 kroner i året journ.anm), og med mulighet for høyere lønn ved særskilt kompetanse. Vi har hatt henholdsvis én og to søkere på de to stillingene. Ingen har vært kvalifiserte, sier Anne Alræk Solem, politioverbetjent ved Stovner politistasjon.

Nå er utlysningen forlenget med én måned.

– Bekyrmingsfullt

Anne Alræk Solem, politioverbetjent på Stovner politistasjon.
Anne Alræk Solem, politioverbetjent på Stovner politistasjon.

– Det er urovekkende og jeg tror dette kan være gjeldende for hele Norge. Jeg tenker det skjer som følge av manglende satsing på etterforskning over lang tid. Det er en liten gruppe med kvalifiserte søkere å ta av, sier Solem.

Hun tror en lignende stilling innen operative disipliner ville hatt haugevis med søkere.

– Å få ansatt flere spesialister med tyngre etterforskningskompetanse, ville vært meget positivt for den faglige utviklingen. Vi søker medarbeidere som kan løfte fagmiljøet ytterligere og som kan være med oss å forme fremtidens standard innen familievoldsetterforskning, sier Solem.

Nå har politiet på Stovner sent ut informasjon om stillingene til de ansatte i Oslo, på Romerike og i Kripos, i håp om å finne de rette personene til jobbene. For å få stillingene kreves det at du har solid erfaring fra etterforskning og erfaring fra etterforskningsledelse av større saker. Ellers er det få må-krav i utlysningstekstene.

– Jeg vet det finnes kvalifiserte søkere. Jeg håper at noen av disse tar kontakt for mer informasjon om stillingene. Jeg er sikker på at vi kan tilby meget spennende arbeidsoppgaver, sier Solem.

LES OGSÅ: Slik foreslår POD å løfte etterforskningsfaget

Vanskelig å få tak i erfarne etterforskere

I Sør-Trøndelag har ikke politiet et eget familievoldsteam og seksjonsleder Anders Sunde Eidem kan ikke uttale seg om forholdene i Oslo. Men å få tak i erfarne etterforskere er vanskelig også i Trondheim, forteller han.

– Vi har generelt få søkere til etterforskningsstillinger, med mindre vi lyser ut stillingene som PB1-stillinger. Tidligere har vi lyst ut fire stillinger på et voldtektsteam og der fikk vi bare seks søkere. Vi sliter nok litt med rekruttering til etterforskning av sedelighet og familievold, sier Eidem.

Eidem sier han ser fram til etterforskningsløftet som nå er på trappene. Status, lønn og utvikling for de ansatte, kan være noe av årsaken til rekrutteringsproblemer tror han.

– Man skulle tro at stillinger som de i Oslo var interessante for mange. Vi merker at det er spesielt vanskelig å rekruttere på ledersiden på alle etterforskningsområder. Dette er nok også et lederansvar. Vi må være dyktige til å selge inn viktigheten av etterforskning av familievold, overgrepssaker og overgrep mot barn, sier Eidem.

I Sør-Vest politidistrikt sier politiinspektør Ernst Kristian Rossebø at de ikke ser forskjell på vold- og sedelighetssaker og andre saker, men at de generelt ser at de fleste politifolk ønsker seg til ordenstjeneste.

– Det har vært en utfordring å få tak i etterforskere som ønsker å etterforske til alle saksområder. Det har vært utfordringer med å få etterforskere til å stå lenge at de blir erfarne, men vi opplever det ikke som kritisk. Men rekrutteringsgrunnlaget er ikke veldig bra, sier Rossebø.

– Har blitt bedre

Solem på Stovner i Oslo er også spent på arbeidet med etterforskningsløftet.

– Politidirektoratets plan- og rammeskriv for 2016 gir også toppledelsen i politidistriktene et ansvar for å sikre en stabil og kompetent etterforskningskapasitet.

Politioverbetjenten påpeker imidlertid at ting har bedret seg den siste tiden, tross i at de ikke har fått de to søkerne de leter etter ennå.

– Politidirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet og Riksadvokaten har satt familievold som et av de øverst prioriterte saksområdene. Det er krav til å avdekke flere saker, øke kvaliteten, korte ned saksbehandlingstid og berammingstid på tilrettelagte avhør, i tillegg til at straffeutmåligen skal økes. Vi har et meget godt fagmiljø på Stovner, noe som er et godt utgangspunkt for å skape en attraktiv arbeidsplass. Utfordringen har tidligere vært en for stor gjennomtrekk av medarbeidere, noe som har bedret seg de siste par årene. Etterforskerne gir tilbakemelding på at de opplever å bli satset på, at de får utviklet seg gjennom utfordrende saker og kompetansehevning, og at arbeidsmiljøet er bra. Et stabilt og godt etterforskningsmiljø har mye å si for hvilken effektivitet og kvalitet vi greier å levere til medborgerne våre, avslutter Solem.