– Lavere måltall kan bety flere asylsøkere

Statsekretær Kallmyr i Justisdepartementet mener at hvis måltallet reduseres sender det «et signal som vil kunne medføre langt større asylankomster enn i dag»

Publisert Sist oppdatert

I to leserinnlegg på Politiforum kritiserer kritiserer tillitsvalgt og vernetjenesten i Politiets utlendingsenhet de politiske måltallene som styrer all virksomhet i organisasjonen. Arbeidsmiljø, fagkunnskap og øvrige arbeidsoppgaver blir det sagt at lider under måtlet om returnere 7 800 personer innen utgangen av 2015.

– Mange av de ansatte i organisasjonen er blitt så lei av ordet «måltall» at de ikke orker å delta i fellesparolene, og jeg vil driste meg til å si at de fleste bare blar rett over den ukentlige statistikken som kommer på mail, eventuelt kaster den rett i søppelboksen, skriver lokallagsleder Andreas Adolfsen (PFPU).

Hovedverneombud Einar Sagli mener at det er på tide å «gi blaffen i Anundsen og hans måltall»:

– Måltall kan ikke ha prioritet nå. For å gjøre en kvalifisert god jobb som særorgan er tiden faktisk inne for å senke tempoet slik at det politifaglige arbeid utvikles, sier Sagli.

– Vi evner ikke å dyrke frem fagkunnskapen om identifisering av mennesker som ankommer landet. Dette er et omfattende arbeid som nå lider under den kampen det er å finne flest mulige returnerbare for å nå det pålagte politiske måltallet, sier Sagli.

Resultatkrav: 7 800

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Jøran Kallmyr (FrP) skriver i en mail til Politiforum at måltallet på 7 800 tvangsreturer er satt etter innspill fra Politidirektoratet (POD), som har basert seg på prognoser for utviklingen i antall personer i Norge uten lovlig opphold som politiet klarer å uttransportere.

– Regjeringen er opptatt av å returnere raskt de som får avslag på asyl, og gi asyl til dem som har behov for beskyttelse. Dersom Norge reduserer på målsetningen om å returnere raskt, vil dette være et signal som vil kunne medføre langt større asylankomster enn i dag, skriver Kallmyr.

I tildelingsbrevet fra JD til POD står det at resultatkravet for politiets «raskere retur» i 2015 er 7 800 uttransporter med tvang. Sammen med Utlendingsdirektoratets måltall på 2 300 assisterte returer er det samlede måltallet for uttransporteringer i år 10 100.

– Politiets returarbeid handler ikke bare om å sende flest mulig personer raskere ut, men også å prioritere de riktige returene for å sikre best mulig effekt og samlet måloppnåelse, skriver Kallmyr.