Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen bekrefter at han kjenner til den trange situasjonen ved Norges største turistdestinasjon.
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen bekrefter at han kjenner til den trange situasjonen ved Norges største turistdestinasjon.

Lav bemanning i Trysil: – Opp til distriktet å fordele ressursene

Justis- og beredskapsministeren har svart på brev fra lokalpolitiker i Hedmark.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i sommer kunne Politiforum fortelle om hvordan politibemanningen står på stedet hvil i Trysil, til tross for at turistdestinasjonen har vokst kraftig og antallet innbyggere mangedobles i de store vinterhøytidene.

Både lensmann og betjenter ved lensmannskontoret er slitne av situasjonen, og det førte til at leder for fylkesrådet i Hedmark, Per-Gunnar Sveen, tok saken direkte opp med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

I brevet skriver han at Innlandet politidistrikt er langt unna målet om to politifolk per tusen innbyggere og at det er helt nødvendig å styrke bemanningen for å sikre trygghet og de politiansattes helse.

Og nå har fylkesrådsleder Sveen fått svar fra justisminister Amundsen.

Distriktenes ansvar å fordele stillinger

I sitt svarbrev skriver justis- og beredskapsministeren at han er vel kjent med turistveksten på skidestinasjoner rundt i landet og at regjeringen har styrket politiet økonomisk de siste fire årene.

Amundsen viser også til at Innlandet har fått 36 flere politiårsverk i løpet av regjeringstiden, men han kan ikke love bedring for Trysil.

– Politidirektoratet fordeler budsjettet mellom politidistriktene basert på en rekke kriterier, for å få en optimal fordeling i forhold til størrelse, oppgaver og utfordringer. Når innlandet politidistrikt får sin årlige rammetildeling, er det distriktets ledelse som kjenner de lokale utfordringene og fordeler ressursene slik at innbyggerne og besøkende i Trysil får en god polititjeneste, skriver Amundsen.

Han påpeker også at politiets mål for politidekning er nasjonal, og ikke gjelder de enkelte distriktene. I Innlandet er politidekningen i dag på 1,37 politifolk per tusen innbyggere.

– Krever rask handling

Per-Gunnar Sveen er ikke fornøyd med svaret.

– Statsråden erkjenner at utfordringen er velkjent, men kommer dessverre ikke med en løsning. I stedet overlater han det fulle ansvaret til ledelsen ved Innlandet politidistrikt, for å fordele ressursene slik at innbyggere og besøkende i Trysil får god polititjeneste.

Sveen sier Innlandets politidekning er helt i bunnsjiktet nasjonalt sett.

– Med den politidekningen blir det svært vanskelig å finne løsning for Trysil på bekostning av andre politisteder. Det må til flere ressurser for operativ polititjeneste. Den prekære situasjonen som er i Trysil krever rask handling. Det går fort mot en ny vintersesong. Jeg vil følge opp saken videre politisk, avslutter Sveen.