Kristiansund.
Kristiansund.

Kristiansund får lønn- og regnskapssenteret

Regjeringen overkjørte Politidirektoratet (POD) og besluttet i dag at Kristiansund får politiets felles lønns- og regnskapssenter.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Senteret vil ha rundt 70 ansatte når det er i drift, skrives det i pressemeldingen.

«Venstre har vært en sterk pådriver for at lønn- og regnskapssenteret i dag er besluttet lagt til Kristiansund. 21. april 2016 inngikk regjeringspartiene en avtale med Venstre om en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser, og det er kommet til at lokalisering av politiets nye lønns- og regnskapssenter skal inngå i denne avtalen. Statlige arbeidsplasser skal bidra til utvikling av sterke og attraktive regioner i hele landet. I utgangspunktet kan lønn- og regnskapssenteret lokaliseres uavhengig av politiets øvrige virksomheter», skriver departementet videre.

Glad for avklaring

- Vi er glad for å få en avklaring på lokaliseringsspørsmålet. Det har vært knyttet stor spenning til dette, ikke minst blant de medarbeiderne i politiet dette gjelder. Vi starter nå arbeidet med etableringen av den nye fellesenheten for lønn og regnskap i Kristiansund, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet (POD) i en pressemelding.

I følge POD skal nå arbeidet starte med å «finne egnede lokaler og rekruttere en leder for enheten. I en overgangsperiode legges det opp til en gradvis flytting av oppgaver til enheten i Kristiansund etter hvert som tilstrekkelig kapasitet og bemanning er på plass. Politiet vil jobbe videre med en mer detaljert plan for etableringen».

Politisk hestehandel

Helomvendingen skjer etter at Politidirektoratet (POD) i april i år gjorde det klart at de ønsket å plassere senteret i Drammen. POD ble da kritisert for å ikke en gang å ha vurdert egnetheten til potensielle lokasjoner nord for Lillehammer.

Siden ble det i juni kjent at en politisk hestehandel mellom Venstre på den ene siden, og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet på den andre siden, kunne velte PODs beslutning.

I dag ble det altså klart at det er Kristiansund og ikke Drammen som får lønn- og regnskapssenteret, etter at regjeringen i juni trakk tilbake PODs beslutningsfullmakt og bestemte seg for å ta styringen selv.