UEH-kurs på Heistadmoen, høsten 2012.
UEH-kurs på Heistadmoen, høsten 2012.

Kapasiteten sprengt for UEH-kurs

Dagens 800 polititjenestemenn med UEH-kompetanse skal økes til 1200 i løpet av første halvår 2015. Da har kapasiteten nådd toppen.

Publisert Sist oppdatert

- Satsingen som står i Stortingsmeldingen om at det skal oppbemannes innen «Innsatspersonell kategori 3»-kompetanse (IP3-kompetanse), blir gjennomført.

Det sier Per Olaf Torkildsen, politiinspektør for operativ seksjon ved Politihøgskolen (PHS).

Behovet var høyt og pågangen stor i de ulike politidistriktene, da Politiforum skrev om ekstraordinære UEH-kurs (IP3-kurs) for et år siden. I løpet av første halvdel neste år har vi fått 700 flere politimenn med denne denne typen kompetanse.

- Vi skal oppbemanne fra dagens 800 til 1200, sier Torkildsen til Politiforum.no

- Man hadde sett for seg at dette skulle kunne gjennomføres i løpet av 2014, men vi ser nå at vi må bruke halve 2015 på det også, og etter å ha diskutert dette grundig med POD har vi kommet fram til at utdanningen skal være gjennomført innen første halvdel av 2015.

- Men når antallet IP3-utdannede på 1200 er nådd, er behovet dekket da?

- Dette er jo det som er bestemt fra regjeringens side, og som vi vet skal gjennomføres. Behovet er en helt annen sak, sier han og viser til tidligere justisminister Odd Einar Dørums uttalelser om saken under Stortingets 22. juli-høring for ett år siden.

Dørum tok da til orde for å øke kapasiteten på det lokale politiets operative beredskap.

– Hvis politiet får anledning til å doble denne kapasiteten til 1600 UEH-stillinger, ville politidistriktene alltid kunne hatt folk med operativ spesialkompetanse på vaktlistene, og dermed noen å sende når skarpe hendelser skjer, sa Dørum til Politiforum.

Kapasiteten nådd toppen

Slik situasjonen er i dag er det ikke kapasitet til å IP3-kurse så mange som 1600 politifolk, slik Dørum ønsket seg:

- Vi nærmer oss det maksimale av den kapasiteten vi kan ha i distriktene dersom kompetansen og fagligheten skal beholdes, sier Torkildsen.

Han forklarer at det er en kombinasjon av kapasiteten de har av kursholdere ved PHS og muligheten politidistriktene har til å gi fra seg mannskap som skal få denne utdanningen, som er årsak til at kapasiteten har nådd toppen:

- Distriktene skal både sende instruktører og kursdeltagere til PHS for gjennomføre kursene. I tillegg kommer kapasitetsutfordringer med egne instruktører og våre øvingsfasiliteter.

I gjennomsnitt må antallet IP3-personell økes med 50 prosent for å nå målet om en økning fra 800 til 1200 IP3-kompetente politifolk.

- For flere distrikter betyr dette at de må sende hele sin operative styrke på kurs for å nå det målet, sier Torkildsen.

- Antall mannskaper er ikke stort nok?

- Nei, ikke med den bemanningen vi har i dag. Det at vi øker antallet skal jo ikke reduserer kvaliteten. Kompetansen skal være like høy, og da må vi selektere. Dette kurset passer ikke for alt innsatspersonell.

Flere kurs i framtiden

- Vi har lagt en plan for hvordan vi skal gjennomføre dette og hvor mange vi kan ta fra hvert distrikt for at kabalen skal gå opp, sier Torkildsen.

- Så har vi tenkt på hvordan vi må øke for å ta unna for naturlig avgang, og vi har kommet fram til at vi må ha tilsvarende økning av nyutdannede.

- Vi har ikke konkretisert antall IP3-kurs etter våren 2015 men jeg antar at vi må øke disse med 50 prosent for å holde unna for naturlig avgang siden styrken har blitt 50 prosent større på det tidspunktet.