Bestilles fra distriktene, eller fordeles fra en sentral pool? Ordningen hvor hvordan patruljebiler havner i distriktene skal vurderes.
Bestilles fra distriktene, eller fordeles fra en sentral pool? Ordningen hvor hvordan patruljebiler havner i distriktene skal vurderes.

Innkjøp av patruljebiler kan bli sentralisert

Det er ingen grense for når en politibil må byttes ut. POD vurderer ny ordning for innkjøp av patuljebiler, for å blant annet få mer kontroll over kilometerstanden.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum kunne i går fortelle om store forskjeller i alderen på kjøretøyparken til politiet.

I Salten politidistrikt er kjøretøyparken i snitt 12 år gammel. I Haugaland og Sunnhordland er kjøretøyene i snitt tre år gamle. Noen distrikter har mange nyere patruljebiler, andre svært få.

Beredskapsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet sier de i framtiden vil vurdere om biler, og spesielt patruljebiler, skal kjøpes inn og fordeles sentralt.

– Et forslag som skal vurderes er om biler skal kjøpes inn sentralt og fordeles til distriktene etter behov. Da vil det administrative, finansieringsmessige og kanskje vedlikeholdsmessige styres fra sentralt hold, sier Songstad.

Ingen retningslinjer for distriktene

I dag er det ingenting som sier hvor lenge eller langt en politibil kan gå. Det enkelte distrikt har hele ansvaret for å kjøpe inn og fornye bilene til distriktets enheter.

– Vi har vurdert å sette kilometer- eller aldersgrenser for bilene, men det finnes ikke slike retningslinjer i dag. I dag er det opp til lokale vurderinger og prioriteringer, sier Songstad.

Lokale prioriteringer kan ha bidratt til de store ulikehetene og gamle biler i enkelte distrikter. En sentral innkjøpsordning av patruljebiler vil kunne gi bedre kontroll med kjøretøyene, tror beredskapsdirektøren, og skisserer en pool med biler som fordeles distriktene.

– Det som taler for en slik ordning er sentral kontroll på kilometer og stand på bilene. Noe som kan tale imot er at det tar vekk noe av den lokale forpliktelsen til å ta vare på bilene, mener han.

I 2016 skal politiet få på plass en ny avtale for patruljebiler. Det, sammen med ny distriktsstruktur og at Politiets Fellestjenester skal få mer å si for innkjøpene i politiet, gjør at tiden framover er et naturlig tidspunkt å vurdere endringer i dagens bilordning, tror Songstad.

Ønsker seg slitegrense

Tormod Bakke, politimester i Hedmark.
Tormod Bakke, politimester i Hedmark.

Politimester i Hedmark politidistrikt, Tormod Bakke, ønsker en ordning med felles innkjøp velkommen så raskt som mulig.

– Vi har lenge etterspurt en standardbil der vi vet pris og leveringstider. Politiet bør ha standardutstyr, og nå virker det som prisene på biler kan variere litt etter hvor man bor og hva man velger, sier Bakke.

Løsningen for fordeling av bilene er imidlertid noe annet enn innkjøp av bilene, mener politimesteren. Han mener et parameter for å avgjøre hvor biler skal skiftes ut bør være nettopp en grense for hvor langt eller lenge biler kan gå – en slitetermin.

– Innkjøp bør gjøres gjennom en fellesordning. Så bør man se på hvordan biler kan fordeles. Da må man vurdere behov og hvor langt biler har gått. Jeg synes det hadde vært gunstig med en slitetermin, sier Bakke.

– Vil begrense lokalt handlingsrom

Men ikke overalt er man udelt positive til å sentralisere innkjøpet. Politimester i Midtre Hålogland politidistrikt, Hugo Henstein, sier de ønsker seg nyere biler. Men han mener man må tenke seg godt om før man eventuelt endrer ordningene.

– Uten at jeg har grunnet så veldig mye over dette, kan jeg si at det virker fristende å få tildelt en ny bil i ny og ne. Spesielt med trangt budsjett kan det være fristende å få kuttet budsjettet tilsvarende og slippe prioriteringen. Men flytter man bilene og økonomien rundt dem ut av distriktene, får man mindre handlingsrom i lokalt, sier Henstein.

Han tror man vil klare å fornye bilene lokalt også.

Kaare Songstad, beredskapsdirektør i Politidirektoratet.
Kaare Songstad, beredskapsdirektør i Politidirektoratet.

– Det er vanskelig å si hvordan man skal avgjøre om biler må byttes ut eller ikke. Om det er kilometerstand eller alder. Jeg tror man vil kunne løse det godt lokalt framover også, slår Henstein fast.

Ansettelser har lagt press på bilene

Beredskapsdirektør Songstad er klar over at budsjettene kan oppleves som trange og at det kan vanskeliggjøre fornying av bilparken.

– Det er ingen tvil om at det har vært vanskelig å få budsjettet til å gå opp for noen distrikter. Distriktenes økonomiske situasjon kan variere mye, og det har vært mange kroner øremerket til stillinger de siste årene, sier Songstad.

Øremerkingen mener han har lagt press på fleksibiliteten i budsjettene, og fordrer at politimestrene må være strenge med seg selv og hva de bruker penger på. Planlegging er avgjørende, mener beredskapsdirektøren.

– Mye av svaret på forskjellene ligger nok i planlegging. Det er svært viktig at distriktene planlegger godt nok og har fokus på kjøretøyene. Distriktene har stor lokal frihet når det kommer til økonomien, avslutter han.