En politibetjent blar gjennom mappene til nyankomne asylsøkere på mottakssenteret i Kirkenes.
En politibetjent blar gjennom mappene til nyankomne asylsøkere på mottakssenteret i Kirkenes.

Hundrevis av nyansatte registrerer asylsøkerne

Men behovet i Politiets utlendingsenhet er fortsatt stort som følge av asyltilstrømningen, og PU skal ansette hundre til.

Publisert Sist oppdatert

Asyltilstrømningen fører til stillingsvekst på utlendingsfeltet. Bare siden august har over 100 nye politibetjenter blitt ansatt i Registreringsseksjonen til Politiets utlendingsenhet, opplyser PU til Politiforum.

I tillegg er 100 nye stillinger utlyst. Totalt vil dermed rundt 200 nyansatte politifolk i Politiets utlendingsenhet registrere asylsøkere denne vinteren.

Behovet er fortsatt stort. Det har blant annet gjort at PU må foreta en enklere registrering av asylsøkere, enn det som er vanlig.

LES OGSÅ: Therese, Vegard og Simon er blant de mange nyutdannede som registrerer asylsøkere i Kirkenes.

Utplassert tre steder

I starten av november var det 256 ansatte på Politivakta og Registreringsseksjonen i PU. Disse er fordelt i Oslo, Østfold og Østinnmark.

Morten Hojem Ervik, ass. sjef i PU.
Morten Hojem Ervik, ass. sjef i PU.

Det varierer hvor mange som jobber på de ulike stedene, men den siste tiden er flere flyttet til Østfold og Østinnmark. Tidligere i høst åpnet mottakssenter på Råde i Østfold, og forrige uke åpnet et nytt mottakssenter ved flyplassen i Kirkenes.

– Med det nye ankomstsenteret har vi nå spesialtilpassede lokaler til å gjøre denne type politiarbeid i Kirkenes, og det er veldig positivt. Mer egnede lokaler bidrar også til en bedre arbeidshverdag for våre ansatte som jobber der oppe, sier assisterende sjef i PU, Morten Hojem Ervik.

Unge ansatte

Også neste år vil PU være en arbeidsplass der mange nyutdannede vil få mulighet til å jobbe. Regjeringen har bestemt at halvparten av stillingsveksten neste år skal gå til Politiets utlendingsenhet.

I Østfinnmark jobber mange nyutdannede politibetjenter.

– Har de mange nyutdannede ved mottatkssenteret opplæring slik at de er trygge på registreringsjobben de gjør i PU?

– De politiansatte har utdanning fra Politihøgskolen og dermed en god faglig kompetanse til å gjøre registreringer. I tillegg får de et introduksjonskurs i våre rutiner og systemer når de begynner her.

Betjentene Politiforum møtte i Kirkenes virket fornøyde med å ha fått seg jobb i PU.

– Vi er veldig glade for å ha mange engasjerte nye medarbeidere – både unge og gamle. Men at mange unge, flinke og engasjerte søker seg til oss er selvsagt positivt. Utlendingsfeltet er ikke lengre et smalt fagfelt i politiet, erfaring fra PU vil være svært verdifullt å ta med seg videre i et karriereløp i politiet, sier Ervik.