Anders Anundsen har lokket med godbiter i årets budsjett. Hva resten av budsjettet bringer blir klart idag.
Anders Anundsen har lokket med godbiter i årets budsjett. Hva resten av budsjettet bringer blir klart idag.

Her er politilekkasjene

Flere gode nyheter er allerede kjent før statsbudsjettet legges fram i dag.

Publisert Sist oppdatert

Før budsjettforslaget til Justis- og beredskapsdepartementet legges fram i formiddag, har allerede flere deler av det lekket ut i norske medier.

Her er den foreløpige lista over nye tildelinger for 2017 som omhandler politiet:

  • 295 millioner kroner i frie midler til distriktene. Ingen øremerkinger, distriktene kan bruke dem til hva de vil.
  • 5 millioner kroner skal gå til flere ANPR-enheter i norske politibiler.
  • 7 millioner kroner skal gå til å styrke kampen mot digital spionasje i PST, ifølge P4.
  • 26 millioner kroner skal gå til å digitalisere kommunikasjonen mellom domstolene, politi, påtalemyndighet og Kriminalomsorgen.
  • 81 millioner kroner skal gå til til Politiets utlendingsenhet (PU) for å styrke kampen mot falske identitetspapirer. Blant annet skal «ID-pakker» med utstyr kjøpes inn.
  • 15 millioner kroner skal styrke jobben som gjøres ved Statens barnehus.
  • 105 millioner kroner skal gå til flere asylreturer. Politiet kommer til å måtte gjennomføre disse returene.
  • Regjeringen har også annonsert at de vil kjøpe nye politihelikoptre. Hvorvidt dette får innvirkning på 2017-budsjettet, er uvisst.

Politiforum dekker fremleggelsen av budsjettet i dag.